EPH_GCP01E - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 22.5.2015 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
GETDATA  unsignedShort 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 1
Typ dotazu (1 - pošli položky od IDLAST,0 - pošli jen datum poslední změny)
IDLAST  unsignedInt 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor záznamu od kterého se budou posílat položky (mimo něj)

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
DATZMENYCIS  dateTime 1 - 1 Datum poslední změny číselníku
IDLAST  unsignedInt 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor poslední vracené položky (pokud není uveden již nejsou další položky)
POLOZKA  0 - N POR
ID  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor
OJP  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název
STAV  boolean 1 - 1 Stav
D_POUZITELNY_DO  dateTime 0 - 1 Platnost + dva roky skladování
ROZHODNUTI  0 - N Rozhodnutí
ID  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor záznamu
REG_CISLO  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 20
Registrační číslo
EV_CISLO  string 1 - 1 Max. délka: 20 Evidenční číslo SP - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
OBCH_JM_REF  string 1 - 1 Max. délka: 60 Obchodní název referenčního přípravku - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
OBCH_JM_REF_ID  unsignedInt 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
ID rozhodnutí referenčního přípravku - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
OBCH_JM_EHP  string 1 - 1 Max. délka: 60 Obchodní název přípravku ve státě EHP - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
STAT_EHP  string 1 - 1 Max. délka: 100 Stát EHP - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
DRZ_POV  string 1 - 1 Max. délka: 255 Držitel povolení dovozu SP - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
UCEL_DOVOZU  string 1 - 1 Max. délka: 100 Účel dovozu - je vyplněno v případě souběžného dovozu.
DRZ_ROZH  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
Držitel rozhodnutí
PAR_22  boolean 1 - 1 Přípravek je v režimu prodloužení platnosti
D_NABYLO_PR_MOCI  dateTime 1 - 1 Právní účinky rozhodnutí ode dne
D_PLATNE_DO  dateTime 0 - 1 Platnost rozhodnutí končí dne
D_ZASD_SKUT  dateTime 0 - 1 Ukončení uvádění na trh
D_ZAS_SKUT  dateTime 0 - 1 Používání povoleno max. do
B_FCE  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 2000
Biologická funkce
BALENI  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1
Druh balení kód
STATUS_REG  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1
Status registrace kód
EKO  boolean 1 - 1 Pro ekologické zemědělství
AKT_STAV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1
Aktuální stav rozhodnutí kód
RPRA_PROF  string 0 - 1 Hodnoty:
- A
- B
- N
Informace zda je přípravek schválen pro profesionální použití. Hodnoty = { A, B, N } A: Profesionální uživatel B: Bez omezení N: Neprofesionální uživatel
UL  0 - N Účinná látka
ID  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
Identifikátor záznamu
NAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 200
Název účinné látky
NAZEV_EN  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 200
Anglický název účinné látky
MNOZSTVI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 200
Množství účinné látky v přípravku
MJ  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 200
Měrná jednotka množství účinné látky
IP_VINICE  boolean 0 - 1 Integrovaná produkce pro révu vinnou
IP_SADY  boolean 0 - 1 Integrovaná produkce pro ovocné stromy a keře
IP_ZELENINA  boolean 0 - 1 Integrovaná produkce pro zeleninu
SKUP_UL  0 - N Skupiny účinných látek
KOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 20
Kód skupiny účinné látky
NAZEV_EN  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 200
Anglický název skupiny látky
UDAJE  0 - N Údaj
UDAJ  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
Hodnocený údaj
ZKR  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 50
Zkratka
VYZNAM  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 2000
Význam údaje
POZNAMKA  string 1 - 1 Max. délka: 2000 Poznámka
OCHRANNA_PASMA  0 - N Ochranné vzdálenosti dle typu trysky
BEZ_REDUKCE  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 50
Ochranná vzdálenost bez redukce [m]
TRYSKA_50  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 50
Ochranná vzdálenost při použití trysky s redukcí 50% [m]
TRYSKA_75  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 50
Ochranná vzdálenost při použití trysky s redukcí 75% [m]
TRYSKA_90  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 50
Ochranná vzdálenost při použití trysky s redukcí 90% [m]
PLODINY_TEXT  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 2000
Plodiny pro ochranné pásmo textem
PLODINY  0 - N Plodiny pro ochranné pásmo textem
KOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód plodiny nebo skupiny z EPH
TYP  string 1 - 1 Hodnoty:
- PL
- SK
Typ kódu "PL" - plodina z EPH "SK" - skupina plodin z EPH
@poznamka_only  boolean 1 - 1 true - v rámci hodnocení se má zobrazit pouze informace z poznámky a číselníkové vyjádření hodnoceného údaje potlačit. false – zobrazovat poznámku z číselníku
@domena  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 20
Doména číselníku dle PPP
PRILOHY  0 - N Přílohy ke stažení k přípravku - element
ID  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
Interní označení souboru v DB SRS
TYP  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Typ dokumentu: 013 - Etiketa, 997 - dodatečné informace 010, 011, 012 - MRO na šarži 014 - MRO na plodinu 008 - MRO na celý přípravek
TYP_POPIS  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1000
Textový popis typu dokumentu.
NAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
Název přílohy
URL  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 255
URL kde lze soubor stáhnout.
MIMETYP  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 50
mimetyp souboru (např. PDF, RTF, DOC)
VELIKOST  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
velikost souboru v B
POUZITI  0 - N Použití
OL  string 0 - 1 Max. délka: 10 Ochranná lhůta
LA  boolean 1 - 1 Letecká aplikace
PLODINA  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 2000
Plodina, oblast použití
SO  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 2000
Škodlivý organismus, jiný účel použití
DAVKA  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 900
Dávkování
POZNAMKA  string 1 - 1 Max. délka: 2000 Aplikační poznámky
PLODINY  0 - N Plodiny nebo skupiny plodin z EPH
KOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód plodiny nebo skupiny z EPH
TYP  string 1 - 1 Hodnoty:
- PL
- SK
Typ kódu "PL" - plodina z EPH "SK" - skupina plodin z EPH
SHODA  boolean 1 - 1 Kód shody spárování plodiny EPH a PPP, true - shoda je 100%, false - spárováno na základě skupiny
SO_PPP  0 - N SO_PPP
KOD_SO  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód ŠO z PPP
DAVKOVANI  0 - N DAVKOVANI
MAX_DAVKA  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999.999
Přesnost: 3
Max. dávka
MIN_DAVKA  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999.999
Přesnost: 3
Min. dávka
MJ  string 1 - 1 Max. délka: 60 Měrná jednotka
MAX_DAVKA_VODA  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999.999
Přesnost: 3
Max. dávka vody
MIN_DAVKA_VODA  decimal 0 - 1 Max. hodnota (včetně): 9999999999.999
Přesnost: 3
Min. dávka vody
MJ_VODY  string 1 - 1 Max. délka: 10 Měrná jednotka vody
POZNAMKA  string 1 - 1 Max. délka: 2000 Textový doplněk u dávkování
DAVKA_TEXT  string 1 - 1 Max. délka: 255 Celá dávka textem, pomocné pole pro kontrolu dávky