EPH_EXP01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.2 12.8.2019 Přidání plodiny u mimopůdní aplikace
1.1 20.1.2019 Přidání elementu P_L_UCINNY do CT_PRIPRAVEK a CT_OBJEKTPRIPRAVEK
1.0 17.1.2018 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojového systému
Subjekt  1 - 1
OdData  date 1 - 1 Data pokrývají období od
DoData  date 1 - 1 Data pokrývají období do, roszah DoData-OdData je maximálně 2 roky
TypData  string 1 - 1 Hodnoty:
- HNOJ
- POR
- PAST
Typ požadovaných dat (Hnojiva, POR, pastvy)

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojovému systému
Subjekt  1 - 1 Informace o subjektu
SZRID  unsignedInt 1 - 1 Identifikátor subjektu ve společném zemědělském registru.
OdData  date 1 - 1 Data pokrývají období od
DoData  date 1 - 1 Data pokrývají období do
Parcela  0 - N Informace o parcele
Ctverec  string 1 - 1 Max. délka: 8 LPIS čtverec
Blok  string 1 - 1 Max. délka: 8 LPIS blok
IDParcely  unsignedInt 1 - 1 LPIS ID parcely - bližší informace je možné získat službou LPI_DDP01B.
NazevParcely  string 1 - 1 Max. délka: 50 LPIS název parcely
ParcelaOd  date 0 - 1 Platnost parcely od
ParcelaDo  date 0 - 1 Platnost parcely do
VymeraParcely  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra parcely v ha
IdPlodiny  unsignedInt 1 - 1 ID plodiny z číselníku na parcele
Plodina  string 1 - 1 Max. délka: 64 Název plodiny z číselníku na parcele
Meziplodina  boolean 1 - 1 Údaj zda se jedná o meziplodinu
GPS  boolean 1 - 1 Údaj zda se jedná o plodinu na GPS
PlodinaOd  date 0 - 1 Datum pěstování plodiny na parcele od
PlodinaDo  date 0 - 1 Datum pěstování plodiny na parcele do
Aplikace  0 - N Informace o aplikaci
DatumCasAplikace  dateTime 1 - 1 Datum a čas aplikace hnojiva, POR
VymeraAplikace  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra, na níž se aplikovalo v ha
ZpusobAplikace  string 1 - 1 Hodnoty:
- L
- S
- V
Způsob aplikace - L (letecká), S (služba), V (vlastní).
Hnojivo  0 - N Informace o hnojivu
Id  unsignedInt 0 - 1 ID hnojiva z číselníku ÚKZÚZ
Typ  string 0 - 1 Hodnoty:
- HM
- HS
- HD
- HO
Typ hnojiva z číselníku ÚKZÚZ
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 128 Název hnojiva z číselníku ÚKZÚZ
IDTypoveStatHnojivo  unsignedInt 0 - 1 ID statkového hnojiva z číselníku ÚKZÚZ, vhodné pro vlastní hnojivo kategorie N3, 4
Mnozstvi  decimal 0 - 1 Množství hnojiva aplikovaného na výměře
Davka  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka hnojiva aplikovaného na ha
MnozstevniJednotka  string 1 - 1 Hodnoty:
- l/ha
- kg/ha
- t/ha
Měrná jednotka aplikovaného množství
DavkaN  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost dusíku v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaP2O5  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu fosforečného v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaK2O  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu draselného v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaMGO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu hořečnatého v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaCAO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu vápenatého v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaS  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost síry v dávce hnojiva v kg/ha
KategorieN  unsignedByte 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Kategorie dusíku hnojiva
Organicke  string 1 - 1 Hodnoty:
- A
- N
Organické, anorganické hnojivo
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 50 Poznámka
DatumZapraveni  date 0 - 1 Datum zapravení hnojiva
SusinaHa  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka sušiny v kg/ha, povinné pole, pokud jsou, je to aplikace čistírenských kalů (KategorieN=5)
Pripravek  0 - N Informace o přípravku
Id  unsignedInt 0 - 1 ID POR z číselníku ÚKZÚZ - další informace jsou dostupné službou EPH_GCP01G.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 128 Název POR z číselníku ÚKZÚZ.
Mnozstvi  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 13
Přesnost: 3
Množství POR aplikovaného na výměře
Davka  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka POR aplikovaného na ha
MnozstevniJednotka  string 1 - 1 Hodnoty:
- ml/ha
- l/ha
- g/ha
- kg/ha
- t/ha
- kus/ha
- ks/ha
Měrná jednotka aplikovaného množství
Sarze  string 0 - 1 Max. délka: 100 Šarže aplikovaného POR
CilovyOrganismus  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název škodlivého organismu, účelu použiti POR (číselník ÚKZÚZ).
IdCilovyOrganismus  unsignedInt 0 - 1 ID škodlivého organismu, účelu použití POR (číselník ÚKZÚZ).
TypCilovyOrganismus  string 0 - 1 Hodnoty:
- SK
- PL
- CH
- JU
Typ škodlivého organismu, účelu použiti POR (číselník ÚKZÚZ).
P_l_ucinny  int 0 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Účinný
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 50 Poznámka
Pastva  0 - N Informace o pastvě
DatumPastvyOd  date 1 - 1 Datum pastvy od
DatumPastvyDo  date 1 - 1 Datum pastvy do
VymeraPastvy  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra, na níž se páslo v ha
Jednotka  0 - N Jednotka
Id  unsignedInt 0 - 1 ID kategorie/druhu zvířat z číselníku
DruhKategorieZvirat  string 1 - 1 Max. délka: 60 Název kategorie/druhu zvířat z číselníku
IDSkupinaZvirat  unsignedInt 0 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 101
- 102
ID skupiny zvířat z číselníku, povinné pro vlastní kategorie zvířat
PocetKsDenne  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Počet kusů pasených během dne, části dne
PrumernaHmotnostZvirat  decimal 1 - 1 Průměrná hmotnost zvířat v kg
CastDne  decimal 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 1
Údaj o tom, zda bylo paseno část dne nebo celý den. Uvádí se v rozsahu 0 az 1 na desetinná místa. Neni-li vyplněno, považuje se pastva za celý den.
Mnozstvi  decimal 0 - 1 Množství výkalů, moči v kg
Davka  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka výkalů, moči na kg/ha
DavkaN  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka dusíku na kg/ha
DavkaP2O5  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka oxidu fosforečného na kg/ha
DavkaK2O  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka oxidu draselného na kg/ha
Objekt  0 - N Informace o objektu
Nazev  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 30
Název objektu
ObjektTyp  string 1 - 1 Hodnoty:
- SD
- SK
- MS
Typ objektu
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 50 Poznámka k objektu
IdObce  unsignedInt 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999999 ID obce podle číselníku ČSÚ, umístěni objektu
NazevObce  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název obce podle číselníku ČSÚ, umístěni objektu
VelikostObjektu  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Velikost objektu v MJ
MJ_Objektu  string 0 - 1 Hodnoty:
- kg
- m2
- m3
- t
MJ velikosti objektu
Aplikace  1 - N Informace o aplikaci
DatumCasAplikace  dateTime 1 - 1 Datum a čas aplikace hnojiva, POR
ZpusobAplikace  string 1 - 1 Hodnoty:
- S
- V
Způsob aplikace
VelikostAplikace  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Velikost v objektu níž se aplikovalo v MJ Aplikace
MJAplikace  string 1 - 1 Hodnoty:
- kg
- m2
- m3
- t
Množstevní jednotka aplikace
IdPlodiny  unsignedInt 0 - 1 ID plodiny z číselníku
Plodina  string 0 - 1 Max. délka: 64 Název plodiny z číselníku
Hnojivo  0 - N Informace o hnojivu
Id  unsignedInt 0 - 1 ID hnojiva z číselníku ÚKZÚZ
Typ  string 0 - 1 Hodnoty:
- HM
- HS
- HD
- HO
Typ hnojiva z číselníku ÚKZÚZ
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 128 Název hnojiva z číselníku ÚKZÚZ
IDTypoveStatHnojivo  unsignedInt 0 - 1 ID statkového hnojiva z číselníku ÚKZÚZ, vhodné pro vlastní hnojivo kategorie N3, 4
Mnozstvi  decimal 0 - 1 Množství hnojiva aplikovaného na výměře
Davka  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka hnojiva aplikovaného na MJ aplikace
MnozstevniJednotka  string 1 - 1 Hodnoty:
- l/m2
- kg/m2
- t/m2
Měrná jednotka aplikovaného množství
DavkaN  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost dusíku v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaP2O5  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu fosforečného v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaK2O  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu draselného v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaMGO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu hořečnatého v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaCAO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost oxidu vápenatého v dávce hnojiva v kg/ha
DavkaS  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Hmotnost síry v dávce hnojiva v kg/ha
KategorieN  unsignedByte 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
Kategorie dusíku hnojiva
Organicke  string 1 - 1 Hodnoty:
- A
- N
Organické, anorganické hnojivo
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 50 Poznámka
Pripravek  0 - N Informace o přípravku
Id  unsignedInt 0 - 1 ID POR z číselníku ÚKZÚZ.
Nazev  string 1 - 1 Max. délka: 128 Název POR z číselníku ÚKZÚZ.
Mnozstvi  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 13
Přesnost: 3
Množství POR aplikovaného na objekt
Davka  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 9
Přesnost: 3
Dávka POR aplikovaného na MJ objektu
MnozstevniJednotka  string 1 - 1 Hodnoty:
- ml/m2
- l/m2
- g/m2
- kg/m2
- ks/m2
- ml/m3
- l/m3
- g/m3
- kg/m3
- ks/m3
- ml/kg
- l/kg
- g/kg
- kg/kg
- ks/kg
- ml/t
- l/t
- g/t
- kg/t
- ks/t
Měrná jednotka aplikovaného množství
Sarze  string 1 - 1 Max. délka: 100 Šarže aplikovaného POR
CilovyOrganismus  string 1 - 1 Max. délka: 50 Název škodlivého organismu, účelu použití POR (číselník ÚKZÚZ)
IdCilovyOrganismus  unsignedInt 0 - 1 ID škodlivého organismu, účelu použití POR (číselník ÚKZÚZ)
TypCilovyOrganismus  string 0 - 1 Hodnoty:
- SK
- PL
- CH
- JU
Typ škodlivého organismu, účelu použiti POR (číselník ÚKZÚZ)
P_l_ucinny  int 0 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Účinný
Poznamka  string 0 - 1 Max. délka: 50 Poznámka