EAA_GMS01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Data požadavku
GETDATA  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 1
Typ dotazu (0 - vrací pouze datum poslední změny, 1 - vrací data)
DRUH  string 0 - 1 Název druhu
ODRUDA  string 0 - 1 Název odrůdy
DODAVATEL_ICO  string 0 - 1 IČ dodavatele
VYCERPANE_MNOZSTVI  int 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 1
0 - vrací pouze osiva, kde dostupné množství > 0, 1 - vrací všechny záznamy

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Data odpovědi
DAT_ZMENY  dateTime 0 - 1 Datum poslední změny
OSIVA  0 - 1 Osiva
OSIVO  1 - N Osivo
SKUPINA  string 0 - 1 Skupina
DRUH  1 - 1 Druh
KOD  int 1 - 1 Kód
NAZEV  string 1 - 1 Název
ODRUDA  1 - 1 Odrůda
KOD  int 1 - 1 Kód
NAZEV  string 1 - 1 Název
DODAVATEL  0 - 1 Dodavatel
SZR_ID  int 1 - 1 SZR ID
ICO  string 1 - 1
NAZEV  string 1 - 1 Název
CERTIFIKACE  0 - 1 Kategorie jakosti / certifikace
KOD  string 1 - 1 Kód
NAZEV  string 1 - 1 Název
STAT_PUVODU  0 - 1 Stát původu
KOD  string 1 - 1 Kód
NAZEV  string 1 - 1 Název
CISLO_PARTIE  string 0 - 1 Číslo partie
MNOZSTVI  1 - N Množství
MNOZSTVI  decimal 1 - 1 Množství - u prvního záznamu je vyplněna iniciální hodnota, u dalších záznamů je vyplněna změna proti předchozímu záznamu
MERNA_JEDNOTKA  string 1 - 1 Kód měrné jednotky
DATUM_EXPEDICE  dateTime 1 - 1 Datum, ke kterému došlo k faktickému ponížení množství
DATUM_ZMENY  dateTime 1 - 1 Systémové datum změny
ZDROJ_DAT  string 1 - 1 Zdroj dat