APA_GJZ02A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 26.8.2015 První verze služby.
1.1 17.8.2016 Změna - nepovinný element DOPLNKOVEUDAJE/HODNOTA.
1.2 14.9.2016 Změna - přidána tabulka SUMARNICASTKY. Změna povinnosti KULTURAID a VYMERALPIS. Úprava anotace OPATR a TITUL.
1.3 22.1.2017 Změna - přidána tabulka DOPLNKOVEUDAJE. Doplnění pole OPATRENIID.
1.4 20.3.2019 Změna - přidána tabulka ZMENOVAZADOST. Element obsahuje kolekci informací o změnových žádostech.
1.5 2.3.2020 Změna - přidána tabulka DPB_DELETED. Doplnění pole CISLOPREDTISKU pod DPB
1.6 30.3.2020 Změna - upravena tabulka DPB_DELETED. Doplnění tabulky DOPLNEKPLODINY pod DPB a DPB_DELETED
1.7 24.3.2020 Změna - oprava kardinalit datových polí

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request_GJZ02A  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
ROK  integer 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000
Počet platných číslic: 4
Data jsou poskytována od roku 2015 včetně. Na rok 2014 a starší služba vrací chybu.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response_GJZ02A  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
JISUBAPA  integer 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Počet platných číslic: 10
Číslo JI
SZR_ID  integer 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Počet platných číslic: 10
ID SZR
OPATRENI  0 - N
OPATR  token 1 - 1 Min. délka: 1 opatření
OPATRENIID  integer 1 - 1 ID opatření dle centrálního číselníku MZe – jednoznačný identifikátor opatření
SZRIDPREVODCE  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 10 Použito pro převod závazku.
JIPREVODCE  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 10
REGCISLOZADOSTI  token 1 - 1
CISPREDTISKU  token 0 - 1 Max. délka: 16
CISJED  string 1 - 1
STAVZADOSTI  string 1 - 1 Stav žádosti (existuje podaná změnová nezpracovaná žádost x neexistuje)
ROK  gYear 1 - 1
ZMENOVAZADOST  0 - N Element obsahuje kolekci informací o změnových žádostech
DATPODANI  date 1 - 1 Datum podání
REGCISLOZADOSTI  string 1 - 1 Registrační číslo žádost
CISLOPREDTISKU  string 1 - 1 Číslo předtisku
STAV  string 1 - 1 Hodnoty:
- P
- S
P - podaná, S - stažená
DOPLNKOVEUDAJE  0 - N Element obsahuje deklarovaná nepasená hospodářství stáje
KOD  token 1 - 1 Min. délka: 1 Kód údaje (VYMERAELIGIBLE, MNOZSTVIELIGIBLE)
HODNOTANUM  decimal 0 - 1 Hodnota ve formátu numeric
HODNOTATEXT  token 0 - 1 Hodnota ve formátu text
MJ  token 0 - 1 měrná jednotka (VDJ, ha, t)
DPB  0 - N Element DPB.
PORCISLO  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1 Pořadové číslo dílu ve vytištěném seznamu.
CTVEREC  token 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKODDPB  token 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód dílu půdního bloku (event.. zbytkové plochy u opatření 26).
KULTURAID  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 2 ID kultury nacházející se na DPB.
VYMERALPIS  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB dle LPIS.
VYMERADEKL  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Deklarovaná výměra PB/DPB - (přesnost 0,01ha).
TITUL  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 10 Dílčí titul v rámci opatření.
PLODINA  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 10 U opatření, pro které je plodina relevantní
RCZZ  token 0 - 1 Identifikace zařazení do opatření AEO (PROZID)
TERMINVYS  date 0 - 1 Hodnota údaje.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost OD
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost DO
CISLOPREDTISKU  token 0 - 1 číslo předtisku primární nebo změnové žádosti
DOPLNEKPLODINY  0 - N Element – doplňkové údaje k plodinovým opatření, u kterých se zákres nedeklaruje na úrovni plodiny, ale celého opatření.
PLODINA  integer 1 - 1 ID plodiny dle dotačního číselníku
VYMERA  decimal 1 - 1 Výměra plodiny
DATUMVYSEV  date 0 - 1 Datum výsevu
DATUMVYSADBA  date 0 - 1 Datum výsadby
DATUMSKLIZEN  date 0 - 1 Datum sklizně
ROKOBMYTI  gYear 0 - 1 Rok obmytí
DOPLNKOVEUDAJE  0 - N Element - DOPLNKOVEUDAJE.
KODUDAJE  token 1 - 1 doplňkové údaje
HODNOTA  token 0 - 1 Hodnota údaje.
VYMERADOPLNKOVA  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra k údaji (bude použito u meziplodin (EF13) a netržních plodin EZ – ROP/RZB).
ATRIBUTDOPLNKOVY  token 0 - 1 Bude plněno Letní x zimní pro MPL (EF13) a netržní plodiny EZ – ROP/RZB.
DPB_DELETED  0 - N Element DPB.
CTVEREC  token 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKODDPB  token 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód dílu půdního bloku (event.. zbytkové plochy u opatření 26).
KULTURAID  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 2 ID kultury nacházející se na DPB.
VYMERALPIS  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB dle LPIS.
VYMERADEKL  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Deklarovaná výměra PB/DPB - (přesnost 0,01ha).
TITUL  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 10 Dílčí titul v rámci opatření.
PLODINA  integer 0 - 1 Počet platných číslic: 10 U opatření, pro které je plodina relevantní
RCZZ  token 0 - 1 Identifikace zařazení do opatření AEO (PROZID)
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost OD
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost DO
CISLOPREDTISKU  token 0 - 1 číslo předtisku primární nebo změnové žádosti
DOPLNEKPLODINY  0 - N Element – doplňkové údaje k plodinovým opatření, u kterých se zákres nedeklaruje na úrovni plodiny, ale celého opatření.
PLODINA  integer 1 - 1 ID plodiny dle dotačního číselníku
VYMERA  decimal 1 - 1 Výměra plodiny
DATUMVYSEV  date 0 - 1 Datum výsevu
DATUMVYSADBA  date 0 - 1 Datum výsadby
DATUMSKLIZEN  date 0 - 1 Datum sklizně
ROKOBMYTI  gYear 0 - 1 Rok obmytí
DOPLNKOVEUDAJE  0 - N Element - DOPLNKOVEUDAJE.
KODUDAJE  token 1 - 1 doplňkové údaje
HODNOTA  token 0 - 1 Hodnota údaje.
VYMERADOPLNKOVA  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra k údaji (bude použito u meziplodin (EF13) a netržních plodin EZ – ROP/RZB).
ATRIBUTDOPLNKOVY  token 0 - 1 Bude plněno Letní x zimní pro MPL (EF13) a netržní plodiny EZ – ROP/RZB.
NEPASCZ  0 - 1 Element obsahuje deklarovaná nepasená hospodářství stáje
KOD  string 1 - N Kód hospodářství/Stáje uváděný bez CZ. V případě osmimístného kódu se rozumí hospodářství, v případě desetimístného kódu se rozumí stáj.
SUMARNICASTKY  0 - N
KODDOTACE  token 1 - 1 Kód dotačního opatření/titulu, pro který se údaje vážou (= vlastní SZIF kód, který v SDB bude udržován v mapovací tabulce na centrální číselník dotačních opatření)
REGCISLOZADOSTI  token 1 - 1 Registrační číslo žádosti
ROK  gYear 1 - 1 Rok ke kterému se údaje vztahují
POZADOVANACASTKA  decimal 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0 Požadovaná částka v Kč – u levelu TITUL vždy, u levelu OPATRENI jen když nemá TITULY
VYPLACENACASTKA  decimal 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0 Vyplacená částka v Kč– u levelu TITUL vždy, u levelu OPATRENI jen když nemá TITULY
POZADOVANEMNOZSTVI  decimal 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0 Požadované množství– u levelu TITUL vždy, u levelu OPATRENI jen když nemá TITULY
MERNAJEDNOTKA  token 0 - 1 Měrná jednotka množství (Enum: HA, VDJ, KUS) – u levelu TITUL vždy, u levelu OPATRENI jen když nemá TITULY
VYPLACENEMNOZSTVI  decimal 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0 Vyplacená částka v Kč– u levelu TITUL vždy, u levelu OPATRENI jen když nemá TITULY