přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrovaný přístup

Portál eAGRI rozlišuje dvě  úrovně registrovaného přístupu:

 1. Omezený registrovaný přístup, který lze použít:
  • k odběru novinek (info zde),
  • k přístupu do Modulu pro žadatele (info zde):
   • o finanční příspěvky na hospodaření v lesích (včetně příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity),
   • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
   • podání žádosti v rámci dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ,
  • ke vstupu do modulu nabídky a poptávky reprodukčního materiálu (info zde).
 2. Plnohodnotný registrovaný přístup do všech privátních zón a registrů portálu.

Omezený registrovaný přístup dle bodu 1 (odběr novinek, Modul pro žadatele o finanční příspěvky, nabídky a poptávky rep. materiálu) si můžete zřídit on-line Externí aplikace.  zde.

Plnohodnotný registrovaný přístup umožňuje přístup  do všech privátních sekcí a aplikací přístupných jen po přihlášení registrovaného uživatele (LPIS, IZR, RDM, ÚKZÚZ, Speciální registry, Portál farmáře SZIF, atd.). Funkcionality pro plnohodnotně registrované uživatele lze rozdělit následovně:

 • přístup k zemědělským registrům a jiným aplikacím, v rámci nichž se pracuje s individuálními daty subjektů,
 • přístup k privátním sekcím v rámci portálu, které jsou určené jen pro přihlášené uživatele,
 • možnost objednání zasílání novinek ze zvolených sekcí portálu.

Plnohodnotný registrovaný přístup je možné bezplatně získat na Regionálních odborech SZIF, které se zpravidla nacházejí v okresních městech. Kontakty na Regionální odbory SZIF naleznete zde.

Přístup je možné získat také pomocí rozhraní Datových schránek, kdy je možné založit nový účet pro osoby, které mají v rámci prostředí datových schránek oprávnění pro odesílá datových zpráv za subjekt.

Pro získání přístupu je nezbytné splnit následující podmínky:

V případě žádosti o vytvoření účtu pro jiný subjekt nebo osobu musí žadatel prokázat vztah k tomuto subjektu nebo osobě, a to zpravidla tím, že je statutárním zástupcem příslušného subjektu nebo disponuje plnou mocí k získání přístupu na portálu eAGRI.

 

Registrace do Portálu farmáře

POZOR!!! Pro plnění zákonných povinností (podávání ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je nezbytná registrace do Portálu farmáře - Registru vinic.

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Více informací naleznete zde.

Informační linka ÚKZÚZ

Přečetli jste si materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se registru vinic či podávaných prohlášení se neváhejte obrátit na linku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tel. čísle: +420 515 304 125 nebo na e-mail vinarskyzakon@ukzuzcz {vinarskyzakon@ukzuzcz?subject=Dotaz%20-%20Novela%20vina%C5%99sk%C3%A9ho%20z%C3%A1kona}.

Informační e-mail SZPI

Přečetli jste si materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se evidence či kontrol v oblasti vinařství se neváhejte obracet na e-mail Státní zemědělské a potravinářské inspekce info@szpigovcz

Související odkazy