přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky organoleptického hodnocení odrůd jablek vegetační sezóny 2022

26.1.2023

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) uspořádal tradiční organoleptické hodnocení odrůd jablek. K odbornému smyslovému posouzení bylo vybráno 24 českých a 16 světových odrůd, pěstovaných v rámci odrůdového zkoušení na zkušební stanici ÚKZÚZ v Lysicích. V první desítce nejlépe hodnocených se umístilo hned 8 českých odrůd.

Dne 12. ledna 2023 se v Lysicích konal další ročník organoleptického hodnocení jablek vypěstovaných v rámci zkoušení odrůd. Hodnocení se účastnili odborní zástupci z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, Ústavu experimentální botaniky AV Praha, šlechtitelská stanice Střížovice, Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a další zástupci z řad odborné veřejnosti (šlechtitelé, pěstitelé, školkaři) včetně specialisů ÚKZÚZ.

Výsadby jabloní na zkušební stanici v Lysicích, ze kterých pocházela hodnocená kolekce jablek, jsou na výměře jednoho hektaru a nachází se v nich 650 klasických odrůd a 46 sloupovitých odrůd. Jedná se tzv. živou kolekci, která je určena pro porovnání nově registrovaných odrůd. Na zkušební stanici v Lysicích nejsou výsadby pod závlahou.

Před samotnou degustací byli hodnotitelé seznámení s průběhem vegetačního období na zkušební stanici. V roce 2022 nebyla jarními mrazíky poškozena násada plodů, ale jejich kvalitu ovlivnil zejména nedostatek srážek započatý již zimním obdobím bez sněhu a pokračující až do května - června. Úrodu zachránilo celkem 144 mm srážek, které spadly v průběhu těchto dvou měsíců. Nicméně rychlý nárůst plodů, který byl způsoben velkým přísunem vody po dlouhém období sucha zapříčinil, že plody řady odrůd vykazovaly projevy sklovitosti.

Pro hodnocení odrůd jablek ročníku 2022 bylo vybráno celkem 40 odrůd v době konzumní zralosti -  24 českých a 16 světových odrůd s udělenou evropskou ochranou práv.

Všechny vzorky byly uskladněny v chladírně s teplotou do 5 °C a s více než 80% vzdušnou vlhkostí. Ačkoli byla sklizeň pro zachování optimální kvality plodů realizována o několik dnů dříve, efektivnost se příliš neprojevila. Plody byly ve většině ovlivněny nepravidelností v přísunu vody během vegetace, což se projevilo na kratší době skladovatelnosti.

V první  desítce nejlépe hodnocených odrůd se umístilo 8 českých. Nejvíce chutnala odrůda Admiral, která mívá výborné chuťové vlastnosti a delší dobu skladování (2-3 měsíce). Jedná se o rezistentní odrůdu proti napadení strupovitostí. Na 2. místě byla odrůda Red Bohemia, tmavě červená mutace odrůdy Bohemia, další byla Orion, žlutoplodá rezistentní proti strupovitosti. Ze zahraničních byla nejlépe hodnocena belgická odrůda Nicogreen, žlutozelená pozdně zimní a americká odrůda Fiero, plošekulovitá mutace starší japonské odrůdy Fuji. Celkové vyhodnocení degustovaných odrůd 2022 je uvedeno v příloze zprávy.

Z výsledů degustace vyplývá, že hodnocené odrůdy měly velmi podobné chuťové vlastnosti. Byly voňavé, středně šťavnaté s průměrnou konzistencí a vyšší sladkostí, která byla způsobena zejména nedostatkem vláhy a vysokými teplotami v době nazrávání plodů.

Překvapily některé odrůdy jako Red Bohemia nebo Barby v kvalitě a šťavnatosti dužniny i přes tak pokročilý termín degustace.

V reakci na přetrvávající období sucha v posledních letech se v další vegetační sezóně na zkušební stanici v Lysicích více zaměříme na vyšší kvalitu plodů, které docílíme např. posunutím hlavního řezu až do období prázdnin a tzv. “letní řez”. Samozřejmostí je redukce přeplozených odrůd, aby se stromy nevysilovaly a násada byla pravidelná. Tímto dojde ke snížení potřeby vody rostlinou a zmenšení výparu zelenou listovou plochou, což je při pěstování bez závlahy nutným opatřením.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Pozn: V roce 2022 je sortiment registrovaných a chráněných v ČR zastoupen 124 odrůdami jabloní, z nichž je 121 tuzemských. Rozdělení podle konzumní zralosti: letní 10, podzimní 10 a zimních 104. Evropskou ochranu práv má uděleno 26 českých odrůd a Národní ochranu práv má uděleno 24 odrůd českých odrůd. Odrůd s úředně uznaným popisem má 175 odrůd jabloní. Zdroj: ÚKZÚZ

 

Přílohy