přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální podmínky pro vývoz dřevěné kulatiny do třetích zemí

18.11.2021

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o úpravě fytosanitárních podmínek při odbavování zásilek. Změny jsou platné od 24. listopadu 2021 a zahrnují nutnost ošetření dřeva přípravky na ochranu rostlin pouze při teplotě 5 °C nebo vyšší. Při nižší teplotě není zajištěna účinnost používaných přípravků.

S ohledem na plnění dovozních fytosanitárních předpisů pro nadcházející zimní období informuje ÚKZÚZ vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o typech zásilek, na které bude  od 24. listopadu 2021 vystavovat rostlinolékařské osvědčení. Sdělení zahrnuje i podmínky ošetření: 

- kmeny odkorněné strojně, ručně nebo s „opadanou kůrou“  
 
V tomto případě je nutné kmeny před nakládkou dočistit od zbytků kůry, musí být zcela čisté (platí pro jehličnany i listnaté dřeviny).  

Doporučujeme dodatečné ošetření fumigací z důvodu zvýšení jistoty, že se v kontejneru nebudou vyskytovat živé organismy (hmyz). 

- kmeny s kůrou (jehličnatých i listnatých dřevin) ve venkovních prostorech, které lze ošetřit proti škůdcům postřikem s barvivem pouze při teplotě 5°C nebo vyšší.  
 
Rostlinolékařské osvědčení bude v tomto případě vystaveno nejpozději do 60 dní od provedeného ošetření.  Vývozce je povinen předem nahlásit místa skládek a termíny provádění ošetřování postřikem. ÚKZÚZ bude provádět kontroly ošetřování.  

- kmeny s kůrou (jehličnatých i listnatých dřevin) uskladněných v halách, kde teplota dřeva bude 5 °C, nebo vyšší, mohou být přímo v halách ošetřeny postřikem s barvivem.     
Místa nakládek a termíny musí být předem nahlášené ÚKZÚZ. 

- kmeny listnatých dřevin s kůrou, uskladněných v halách, kde teplota dřeva bude minimálně 5 °C, které budou po naložení do kontejneru ihned ošetřeny fumigací (fumigační patrony).   
Místa a termíny musí vývozci nahlásit předem ÚKZÚZ.  

U všech výše uvedených typů zásilek platí, že kmeny musí být bez větví, zbytků rostlin, půdy, bez sněhu, ledu. 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí