přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přísnější fytosanitární kontroly dřevěného obalového materiálu z Běloruska, Číny a Indie

26.2.2021

Tisková zpráva – Evropská unie přistupuje od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu. Nově musí všichni dovozci dovážené zásilky z těchto zemí oznámit prostřednictvím systému TRACES NT.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změnách dovozních požadavků pro dřevěný obalový materiál použitý k přepravě komodit z třetích zemí na území Unie. Změny jsou platné od 1. 3. 2021 a týkají se zpřísnění opatření při dovozu.
 
Důvodem jsou opakované záchyty škodlivých organismů (hlavně dřevokazného hmyzu) v dováženém dřevěném obalovém materiálu z Běloruska, Číny a Indie. 
 
Určitý podíl zásilek z těchto zemí bude podroben dovozní rostlinolékařské kontrole ÚKZÚZ tj. ověření splnění dovozních rostlinolékařských požadavků, které stanovují pro dřevěné obaly ošetření proti škodlivým organismům a mezinárodně stanovené označení. 

Zásilky budou podrobeny ve vstupním místě (na vnější hranici EU) nebo v místě vykládky dovozní rostlinolékařské kontrole (celní prostory, místa vykládek).  

Na základě aktualizovaného seznamu komodit obsahujícího konkrétní celní kódy dále upozorňujeme všechny dovozce dovážející z uvedených zemí, že v případě komodit zařazených do celních kódů - 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 a 7606, musí být tyto povinně zapsány před vstupem na území EU do systému TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology), a to formou Společného zdravotního vstupního dokladu (SZVD, CHEDPP). 

Celní orgány v členských státech EU jinak nepropustí žádnou dováženou zásilku uvedených komodit do navrhovaného celního režimu na území EU (ČR).
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí 


Přílohy: 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/127, ze dne 3. února 2021, včetně seznamu komodit obsahujícího konkrétní celní kódy
Metodika pro registraci do TRACES NT pro zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole
Systém TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology) 

 

Odstávka

Vážení uživatelé,

v období od 1.7.2022 od 16:00 hod do 10.7.2022 dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu nebude dostupný portál eAGRI, systémy a aplikace a nebude se k nim možné přihlásit. Více informací zde

Váš HelpDesk MZe

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář