přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ePhyto usnadní českým dovozcům obchodování s rostlinami a rostlinnými produkty

13.4.2021

Tisková zpráva – Informační systém Evropské Unie pro dovozní fytosanitární kontrolu zásilek rostlinných komodit TRACES NT, který využívá i ÚKZÚZ, nově umožňuje přijímat elektronicky vydaná rostlinolékařská osvědčení (ePhyto).

Umožnění příjmu úředních elektronických certifikátů rostlinolékařských osvědčení -  ePhyto v rámci informačního systému TRACES NT (Trade Control and Expert System), usnadní dovozcům fytosanitární certifikaci a zcela eliminuje případné falšování fytosanitárních dokladů.

Rovněž povede k rychlejší komunikaci mezi vydávající a přijímající rostlinolékařskou službou. Cílem je, aby výměna dokladů v procesu dovozních fytosanitárních kontrol probíhala pouze digitálně.  

Některé třetí země již ve shodě s mezinárodně přijatými postupy přestaly vydávat originály rostlinolékařských osvědčení (Phytosanitary certificate) formou listiny s bezpečnostními prvky a vydávají pro zásilky rostlin a rostlinných produktů pouze elektronická osvědčení.

Jedná se o Argentinu, Chile, Fidži, Kostariku, Maroko, Spojené státy, Ugandu, Nový Zéland, Tunis a Keňu.

V nejbližší době začnou vydávat ePhyto Austrálie, Brazílie, Čína, Ecuador, Ghana, Guatemala, Jamajka, Korea, Mexiko, Samoa a Srí Lanka.  

Je-li k zásilkám zároveň k dispozici i listinný opis osvědčení, není již úředním dokladem ve smyslu předpisů EU.  

Dovozci nadále oznamují zásilky standardní formou přes systém TRACES NT. Propojení ePhyto se záznamem SZVD-PP (CHED-PP, Společný zdravotní vstupní doklad) provede inspektor ÚKZÚZ, který zajišťuje odbavení zásilky ve vstupním místě.  

V průběhu roku 2021 se začne ePhyto v ČR používat také pro vývoz. ÚKZÚZ bude informovat o konkrétním zahájení tohoto procesu. 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí