přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna fytosanitárních podmínek pro dovoz určitých komodit do Austrálie

24.5.2019

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje všechny vývozce níže uvedených komodit do Austrálie, že tato země mění fytosanitární podmínky pro dovoz a od 1. září 2019 do 30. dubna 2020 bude nutné zásilky vyjmenovaných komodit podrobit požadovanému ošetření.

Dále Austrálie sdělila, že veškeré zásilky zařazené do kategorií vysoce rizikové a rizikové bude intenzivně kontrolovat především v námořní přepravě. Toto opatření platí i pro další evropské země – Albánie, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Německo, Maďarsko, Řecko, Itálie, Kosovo, Lucembursko, Černá Hora, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko Španělsko. Důvodem intenzivnějších kontrol je rychlé šíření škodlivého organismu Halyomorpha halys (kněžice mramorovaná) v Evropě.    

Komodity, které jsou označeny jako vysoce rizikové, musí být podrobeny určenému ošetření, a to bez ohledu na typ nákladu (LCL, FAK, FCL, break bulk consignements). Komodity, které jsou označeny za rizikové, nemusí být povinně ošetřeny. Veškeré vysoce rizikové a rizikové komodity budou podléhat náhodným kontrolám při vstupu na území Austrálie. Vysoce rizikové komodity, které nebudou splňovat podmínky pro vstup, budou vráceny do země původu. Ošetření je možné provádět před odesláním zásilky (FCL) nebo během přepravy (LCL, FAK, bulk, FCL).

 

Povolené způsoby ošetření:

                - tepelné ošetření

                - ošetření methylbormidem (MB), v ČR se neprovádí

                - ošetření sulfurylfluoridem (SF)

 

Parametry pro ošetření:

- tepelné ošetření – min. 50°C a vyšší po dobu min. 20 minut (minimální teplota, která musí být dosažena v nejchladnější části ošetřované zásilky),

- ošetření methylbromidem (MB) - 16 g/m3 nebo více, 15°C a více, po dobu 12 hodin nebo déle, minimální zbytková koncentrace 8g/m3. Minimální teplota ro aplikaci je 15 °C, není povoleno zvýšení koncentrace pro zajištění účinnosti při nižší teplotě,

- ošetření sulfurylfluoridem (SF) – dávka 24 g/m3 nebo vyšší, minimální teplota 10°C nebo vyšší, po dobu 12 hodin nebo déle, minimální zbytková koncentrace 12 g/m3 ,  nebo dávka 16 g/m3  nebo vyšší, min. teplota 10°C, po dobu 24 hodin nebo déle, minimální zbytková koncentrace 8 g/m3.

 

V České republice jsou pro ošetřování metodou SF schváleni následující provozovatelé:

CZ4001SB

Bohumil Folprecht

 

Na hroude 1276/9

Prague – Vrsovice, Prague, 10000

Phone: +420 608 233 139

Acceptable, break bulk
CZ4002SB Michal Špiřík

Krásný Les 16

Ostrov, Czech Republic, 36301

Phone: +420 353 893 198

Acceptable, break bulk

Dřevěný obalový materiál musí nadále splnit standard ISPM č. 15.

 

Další informace je možné získat na ÚKZÚZ, mail: odv@ukkzuzcz; ukzuz@ukzuzcz, tel. 545 110 490.

Přílohy