přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zákaz dovozu vybraných druhů ovoce a zeleniny z Indie

13.5.2014

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský upozorňuje dovozce zásilek ovoce a zeleniny z Indie na mimořádné opatření Evropské Unie omezující dovoz vybraných druhů ovoce a zeleniny z této destinace.

Opakované případy zachycení zásilek s přítomností regulovaných škodlivých organismů při dovozu z Indie do řady členských států EU v posledních letech představují vysoké riziko zavlečení karanténních škodlivých organismů Tephritidae (neevropské druhy), Thrips palmi Karny nebo Bemisia tabaci Genn. Po neúspěšném jednání s Indií o možné nápravě přistoupila Evropská Komise prováděcím rozhodnutím 2014/237/EU ze dne 24. 4. 2014 o opatřeních proti zavlékání škodlivých organismů do Unie a proti jejich rozšiřování na území Unie, pokud jde o určité druhy ovoce a zeleniny pocházející z Indie (viz příloha), k vyhlášení dočasného mimořádného opatření vůči vybraným druhům ovoce a zeleniny. Zásilky obsahující zakázané komodity ve všech formách částí rostlin mohou být ve vstupním místě EU podrobeny nákladným opateřním (zničení nebo vrácení zásilky zpět do země vývozu).

Dotčené komodity, jejichž dovoz z Indie do EU je zakázán:

Druhy Výjimky ze zákazu Druhy
Colocasia osivo a kořeny Colocasia
Mangifera osivo Mangifera
Momordica osivo Momordica
Solanum melongena osivo Solanum melongena
Trichosanthes osivo Trichosanthes

V případě dotazů lze kontaktovat Odbor dovozu a vývozu, tel: 606 792 116,
e-mail: odv@ukzuz.cz.

Jaroslav Juřica
ředitel Kanceláře ústavu

Kontakt:
tel. 737 267 613
jaroslavjurica@ukzuzcz

 

Přílohy