přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové fytosanitární požadavky pro dovoz a přemisťování náchylných rostlin z oblastí s potvrzeným výskytem bakterie Xylella fastidiosa

20.10.2014

Tisková zpráva – Bakterie Xylella fastidiosa je škodlivý organismus, jehož výskyt na území EU nebyl znám a jehož zavlékání na toto území a rozšiřování na tomto území je zakázáno.

Bakterie Xylella fastidiosa je škodlivý organismus podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a § 3 odst. 1. písm. a) vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, jehož výskyt na území EU nebyl znám a jehož zavlékání na toto území a rozšiřování na tomto území je zakázáno. Po zjištění výskytu této bakterie v roce 2013 v Itálii v provincii Lecce v regionu Apulie byla přijata fytosanitární opatření, omezující přemísťování rizikových rostlin ze zamořených území do nezamořených území v EU.
Na základě výsledků dalšího průzkumu v Itálii a dostupných vědeckých a odborných poznatků jsou opatření proti šíření bakterie Xylella fastidiosa nově upravena.

Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa (dále také jen „bakterie“), č. j. UKZUZ 069983/2014 ze dne 19. 9. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č. j. UKZUZ 029079/2014 ze dne 15. 4. 2014, se stanovují rostliny náchylné k napadení bakterií, kterými jsou rostliny rodů katarantus (Catharanthus G. Don), oleandr (Nerium L.), olivovník (Olea L.), slivoň (Prunus L.), barvínek (Vinca L.), sléz (Malva L.), šrucha
(Portulaca L.), dub (Quercus L.) a čirok (Sorghum L.). Dále se stanovují požadavky pro dovoz těchto rostlin původem z třetích zemí, v nichž je znám výskyt bakterie, včetně požadavků, které musejí být splněny v místě vypěstování těchto rostlin a garancí, které musí být uvedeny v rostlinolékařském osvědčení. Nařízení stanovuje také požadavky pro přemísťování těchto rostlin z vymezených území v EU, v nichž se bakterie vyskytuje, včetně požadavků, které musejí být splněny v místě vypěstování těchto rostlin a požadavku na opatření těchto rostlin rostlinolékařským pasem. V nařízení jsou rovněž stanoveny požadavky na vymezení území s výskytem bakterie v EU a fytosanitární opatření v těchto územích.

Nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Xylella fastidiosa se týká zejména obchodníků s výše uvedenými rostlinami. Plné znění tohoto nařízení je uvedeno na webu ÚKZÚZ, na adrese:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/vnitrni-trh-eu/fytosanitarni-opatreni/.

V případě jakýchkoliv dotazů k fytosanitárním požadavkům se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor ochrany proti škodlivým organismům, e-mail: karantena@ukzuzcz.