přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vstupy do půdy v ekologickém zemědělství

17.4.2012

Tisková zpráva – Ekologické zemědělství by mělo v první řadě spoléhat na obnovitelné zdroje z místních zemědělských systémů. V zájmu co nejmenšího využívání neobnovitelných zdrojů by měly být odpady a vedlejší produkty rostlinného a živočišného původu recyklovány za účelem navrácení živin do půdy.

Pokud je použití vnějších vstupů nutné, mělo by se omezit na vstupy z ekologické produkce, přírodní látky nebo látky z nich odvozené. Nutriční potřeby rostlin by především měly být uspokojovány opatřeními, jako jsou víceleté střídání plodin, zařazování luštěnin do osevního postupu, zařazování meziplodin sloužících jako zelené hnojivo a používání chlévské mrvy a organických materiálů, pokud možno kompostovaných, pocházejících z ekologického zemědělství. Pokud nemohou být nutriční požadavky rostlin uspokojeny výše uvedenými opatřeními, je možné použít hnojiva a pomocné půdní látky schválené pro použití v ekologické produkci. Seznam těchto schválených hnojiv a pomocných půdních látek je uveden v příloze I Nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

ÚKZÚZ spravuje Registr hnojiv, který umožňuje prohlížet výrobky uváděné do oběhu v několika režimech - registrovaná hnojiva a pomocné látky, ohlášená hnojiva, HNOJIVA ES a tzv. vzájemně uznané výrobky. Zveřejnění jednotlivých HNOJIV ES v Registru hnojiv je dobrovolné - na základě požadavku výrobce resp. dodavatele. Vyhledávat můžete dle druhu hnojiva nebo dle subjektu.

Od roku 2012 je v Registru hnojiv nově možno ověřovat použitelnost jednotlivých hnojiv a pomocných půdních látek v ekologickém zemědělství.

Bioinstitut, o.p.s. ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) a kontrolními organizacemi EZ zpracoval další seznam povolených vstupů do systému ekologického zemědělství


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206

Přílohy

Související odkazy