přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Použití digestátu a kalů z ČOV

7.6.2012

Tisková zpráva – Dne 5. června 2012 proběhl na zkušební stanici ÚKZÚZ Lípa metodický seminář pracovníků ochrany zemědělského půdního fondu z celého Kraje Vysočina. Prezentována byla problematika digestátů z pohledu jejich registrace, skladování, dávkování a aplikace na zemědělskou půdu.

Představeny byly výsledky pokusu, ve kterém je porovnávaná účinnost digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti. Druhým tématem byla legislativa související s použitím kalů z ČOV na zemědělskou půdu a dále prezentace výsledků monitoringu půd a rostlin po aplikaci kalů.

Na závěr semináře pracovníci Krajských úřadů navštívili polní pokus, který je na tzv. výživářské bázi veden druhým rokem. Výsledky ukazují, že při dodržení technologických a aplikačních postupů hnojení digestátem má pozitivní vliv na výnos a technologické vlastnosti sklizených produktů. Digestát je dobrým zdrojem rychle uvolnitelného dusíku a může z části nahradit hnojení kejdou nebo i aplikaci minerálních dusíkatých hnojiv.

Závěrem je nutno konstatovat, že sledování a vyhodnocení dlouhodobého působení digestátu z bioplynových stanic na fyzikální vlastnosti půdy a půdní úrodnost je nutno i nadále provádět systematicky a zejména pak v delší časové řadě.


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206

 

Přílohy