přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní spolupráce ve zkušebnictví

18.5.2012

Tisková zpráva – Mezinárodní spolupráce v oblasti zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti je velmi rozšířená. ÚKZÚZ je zapojen do této spolupráce na základě pověření CPVO, žádostí od jednotlivých zkušebních úřadů a na základě dvoustranných smluv, smluv o mezinárodní spolupráci a projektů. Dvoustranné smlouvy o spolupráci má uzavřeny s Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Nizozemskem.

Ve dnech 15. – 16. 5. 2012 se na zkušebních stanicích Hradec nad Svitavou a Lednice uskutečnilo již tradiční setkání zástupců Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ s maďarskými kolegy a se zástupci maďarských žadatelů o registraci odrůd.

Národní odrůdový úřad zajišťuje pro maďarský zkušební úřad NFCSO na základě smlouvy o spolupráci zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti odrůd řepky.

Hlavním bodem jednání byla prohlídka pokusů s ozimou a jarní řepkou. Žadatelům byly předány informace o přezimování odrůd a o případných problémech s odlišností nebo uniformitou. Přímo na poli pak proběhla diskuse k jednotlivým odrůdám.

Zástupci obou zkušebních úřadů se vzájemně informovali o změnách v obou institucích, byl projednán předběžný návrh na aktualizaci stávající smlouvy a s ohledem na očekávané změny v evropské legislativě diskutována možnost rozšíření spolupráce na plodiny, u kterých jednotlivé úřady byly pověřeny Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO) k provádění technických zkoušek.


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206