přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metody zkoušení krmiv

11.6.2012

Tisková zpráva – Národní referenční laboratoř Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského uspořádala dne 6. 6. 2012 v prostorách Mendelovy univerzity odborný seminář věnovaný analytickým metodám zkoušení krmiv a rostlinného materiálu. Seminář byl určen především pro účastníky mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných ústavem, ale zájem byl mnohem širší a překonal původní očekávání organizátorů. Kromě laboratoří z ČR byla mezi účastníky zastoupena celá řada pracovišť ze Slovenska a tři účastníci z Ukrajiny.

V přednáškách specialistů ÚKZÚZ byly prezentovány vybrané oblasti analýz – doplňkové látky v krmivech, mykotoxiny, těžké kovy, stanovení přítomnosti savčích tkání, rezidua pesticidů. Zařazena byla i přednáška týkající se změn v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách. Velký ohlas měla přednáška věnovaná využití metody NIRS v analýze krmiv. Formou krátkých sdělení byla prezentována metoda stanovení jodu v krmivech a přednáška o možných problémech při stanovení rtuti ve speciálních matricích.

Po ukončení semináře využila velká část účastníků možnost navštívit laboratoře NRL v Brně, kde bylo možné prodiskutovat problematiku analýz v zemědělských laboratořích ve větší šířce.

Celkové hodnocení odborného semináře účastníky bylo velmi kladné a ukázalo, že o akce tohoto typu je mezi odbornou veřejností velký zájem a NRL ÚKZÚZ může významně přispět k harmonizaci analytických metod.


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206