přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly standardu GAEC 11

17.4.2012

Tisková zpráva – Ke kontrolám standardu GAEC 11 je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský delegován od začátku roku 2012.

Důvodem zavedení tohoto standardu je ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti (zejména omezení průsaku a povrchového smyvu látek z použitých hnojiv) a přecházení možného vzniku takového znečištění. ÚKZÚZ prostřednictvím Odboru zemědělské inspekce v terénu zjišťuje skutečný výskyt hnojiva v ochranném třímetrovém pásu od břehové čáry. Zákaz hnojení v tomto ochranném pásu se vztahuje na aplikaci veškerých hnojiv (včetně hnojiv statkových). Nevztahuje se na exkrementy zanechané hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich pobytu na travních porostech a na ponechané rostlinné zbytky.

Bližší informace: Ing. Josef Svoboda, ředitel odboru zemědělské inspekce, tel. 543 548 309,
email: pepasvoboda@ukzuzcz


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206