přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prohlášení ÚKZÚZ k informacím o údajných dodávkách kontaminovaného krmného tuku z Německa do České republiky

4.2.2011

Tisková zpráva – V některých médiích byla dne 3. 2. 2011 zveřejněna informace o tom, že byly do České republiky dodány krmné tuky z Německa kontaminované dioxiny. Zdrojem těchto informací měl být údajně systém RASFF. Vzhledem k tomu, že žádná z úředních autorit tuto informaci neobdržela, dotázala se Česká republika přímo na centrálu systému RASFF, organizovaného DG SANCO (Generální ředitelství pro ochranu spotřebitele), s žádostí o potvrzení nebo vyvrácení informace. Bylo nám potvrzeno, že tato informace snad mohla vzniknout chybnou interpretací jednoho z hlášení.

Skutečnost je taková, že i nadále platí, že z Německa nebyla do České republiky dodána žádná kontaminovaná krmiva, ani suroviny k jejich výrobě.

ÚKZÚZ od vypuknutí aféry v Německu prováděl zesílené úřední kontroly jak v chovech hospodářských zvířat v blízkosti Německých hranic (tedy tam, kde přichází v úvahu dovoz krmiv z Německa), tak u výrobců, dovozců a dodavatelů krmiv a krmných surovin. Byly identifikovány dodávky krmiv a krmných surovin z Německa, avšak žádná z podniku, kde ke kontaminaci krmných tuků dioxiny došlo. Přesto byly odebrány vzorky těchto krmiv původem z Německa a byly analyzovány na obsah dioxinů. Výsledky byly negativní, krmiva nebyla kontaminována. Stejně tak byly analyzovány vzorky krmných tuků z České republiky, Německa i třetích zemí, rovněž s negativními výsledky. Celkem bylo takto do této chvíle analyzováno 11 vzorků, přičemž všechny byly zcela vyhovující. Bylo provedeno několik desítek kontrol v chovech hospodářských zvířat, kde se kontroloval původ krmiv, a odebíraly vzorky. Rovněž výsledky těchto kontrol byly v pořádku.

Na základě těchto skutečností můžeme konstatovat, že v České republice nedošlo k ohrožení spotřebitelů prostřednictvím kontaminovaných krmiv.

 

Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
ředitel Odboru bezpečnosti krmiv a půdy
ÚKZÚZ Brno