přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrola dioxinů v krmivech v ČR

3.2.2011

Tisková zpráva – Reakce na problémy s dioxiny v Německu

Podle posledních informací z RASFF byla kontaminovaná krmiva dodána také do Dánska a do Francie, pro chovné slepice. Z těchto chovů tedy nelze očekávat dodávky vajec pro konzum. I nadále platí informace, že do ČR žádné dioxiny kontaminované tuky ani z nich vyrobená krmiva dodány nebyly.

S ohledem na události v Německu ÚKZÚZ provede okamžité kontroly vybraných výroben olejů v ČR, které jsou registrovány jako krmivářské provozy. Kontroly budou zaměřeny zejména na správné postupy skladování a nakládání s krmnými oleji s ohledem na případnou možnost kontaminace či záměny. Tyto kontroly mohou být spojeny s odběrem vzorků pro zjištění přítomnosti dioxinů.

ÚKZÚZ je samozřejmě ve stálém a bezprostředním kontaktu se SVS, se kterou sdílí informace a koordinuje postupy.

Kontrola dioxinů v krmivech obecně

ÚKZÚZ provádí každoročně cílené kontroly přítomnosti dioxinů a PCB dioxinového typu na základě doporučení Komise 2004/704/ES a rozhodnutí Komise 2008/352/ES. Vzorky se hodnotí podle prováděcí vyhlášky č. 356/2008 k zákonu o krmivech.

Kontroly probíhají jak u výrobců krmných surovin, premixů doplňkových látek a směsí, tak i u dovozců a dodavatelů krmiv. Předmětem vzorkování jsou zejména sušené produkty ze třetích zemí a od výrobců, kteří suší suroviny bez výměníků, vedlejší výrobky z produktů potravinářských výrob, krmiva s vyšším obsahem tuku a minerální látky. Kontrole podléhají rovněž všechny dodávky guarové gumy z Indie. Ročně je odebráno cca 50 vzorků.

Vzorky jsou analyzovány v externích akreditovaných laboratořích (Zdravotní ústav v Ostravě a Státní veterinární ústav v Praze). V roce 2010 bylo odebráno 43 vzorků (32 krmných surovin, 5 krmných směsí, 3 doplňkové látky a 3 premixy doplňkových látek). K 5. 1. 2011 bylo vyhodnoceno 39 vzorků, u žádného z nich nebyly překročeny stanovené limity. V roce 2009 bylo odebráno 42 vzorků, všechny byly vyhodnoceny jako vyhovující. V roce 2008 bylo odebráno 55 vzorků, jeden byl vyhodnocen jako nevyhovující (doplňková látka chelát zinku, stanovená hodnota - dioxiny suma 2,000 ng TEQ/kg, limit 1,000 ng TEQ/kg).