přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

XVIII. ročník konference "Rostlinolékařské dny" - 4. - 5. 11. 2015 - Pardubice

8.11.2015

Tisková zpráva – Ve dnech 4. – 5. 11. 2014 se v Pardubicích konaly opět po roce tradiční „Rostlinolékařské dny“ za spoluúčasti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Ve dnech 4. – 5. 11. 2014 se v Pardubicích konaly opět po roce tradiční „Rostlinolékařské dny“
za spoluúčasti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

XVIII. Rostlinolékařské dny zahájeny

XVIII. Rostlinolékařské dny zahájeny

Dvoudenní konferenci pořádala Česká společnost rostlinolékařská (ČSR) pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Tato vysoce odborná akce je určena pracovníkům zemědělské prvovýroby, oblasti služeb, státní a veřejné správy, pěstitelským svazům, institucím na úseku vědy, výzkumu, vzdělávání a všem rostlinolékařům.

Konferenci slavnostně zahájil předseda České společnosti rostlinolékařské Ing. Vladimír Řehák, CSc., který přivítal všechny přítomné a seznámil je s hlavním tématem letošního ročníku: „Racionální ochrana rostlin – základ zdravé rostlinné produkce“.

V úvodu vystoupili zástupci Ministerstva zemědělství a Agrární komory ČR. Ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka ve své prezentaci zdůraznil význam rostlinolékařské péče jako důležité součásti činností ÚKZÚZ.

Ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka

Ředitel ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka

V dalším programu vystoupil s velice zajímavou a aktuální prezentací „Současné trendy a budoucnost přípravků na ochranu rostlin v ČR a EU“ ředitel Odboru přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ Ing. Pavel Minář, Ph.D.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.

Ing. Pavel Minář, Ph.D.

V odpoledních hodinách proběhla moderovaná beseda s přednášejícími a dalšími odborníky na téma „Racionální ochrana rostlin – základ zdravé rostlinné produkce“ a „Co bude v dalším období výrazněji ovlivňovat rostlinnou produkci – mykotoxiny, chemické přípravky, nebo klimatická změna?“.

Druhý den byl zaměřený na aktuální problémy ochrany rostlin, roli integrované ochrany rostlin, ochranu proti chorobám, škůdcům a plevelům a bezpečnost zdraví při práci s přípravky.

Za ÚKZÚZ vystoupil další expert, vedoucí Oddělení metod integrované ochrany rostlin z Odboru ochrany proti škodlivým organismům Ing. Jakub Beránek, Ph.D., který seznámil přítomné s novinkami v Rostlinolékařském portálu.

Oceněný Ing. Beránek

Oceněný Ing. Beránek

Jako každoročně i letos byli oceněni zemědělci, zasloužilí členové ČSR, odborníci, vědci a pedagogové. Za přínos pro rostlinolékařství byl oceněn právě i „otec“ Rostlinolékařského portálu Ing. Jakub Beránek, Ph.D. z ÚKZÚZ.

Můžeme konstatovat, že i letošní ročník měl vysokou odbornou úroveň a těšil se zájmu široké veřejnosti. Vystoupení odborníků ÚKZÚZ zaznamenalo příznivé ohlasy. Už se těšíme na příští ročník.

Ocenění odborníci

Ocenění odborníci

          

Účastníci konference

Účastníci konference

Přílohy