přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vývoz zásilek prostřednictvím dřevěného obalového materiálu do USA

10.11.2015

Tisková zpráva – S ohledem na stále se opakující problémy s nesplněním dovozních podmínek USA při vývozu zboží všeho druhu prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (např. bedny, palety, rámy, veškeré pomocné a prokladové dřevo; dále v textu jen „DOM“) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) opětovně upozorňuje především vývozce a přepravce těchto zásilek na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva a rovněž i nesplněním podmínek standardu ISPM č. 15.

Fytoslužba USA neustále důkladně kontroluje, pozastavuje a vrací zásilky obsahující DOM, který neodpovídá fytosanitárním dovozním požadavkům USA.

Smyslem opatření je omezení rizika zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, které jsou vázány na dřevěný obalový materiál, a je prokázáno, že se tímto způsobem šíří. V současné době se především jedná o háďátko Bursaphelenchus xylophilus, tesaříky rodu Monochamus sp. a kozlíčky rodu Anoplophora spp.

Je požadováno, aby dřevěné obaly v zásilkách vstupujících nebo tranzitujících do USA byly ošetřeny a označeny značkou s mezinárodním logem IPPC v souladu se standardem ISPM č. 15. Zásilky, které nebudou splňovat tyto požadavky, nebudou vpuštěny na území USA a budou vráceny bez možnosti provést dodatečné ošetření v zemi dovozu. Plné vymáhání nařízení o dřevěných obalech začalo již v roce 2005.

Použitá značka musí být čitelná (špatně čitelné značky nebo i jejich část je důvodem pro vrá­cení zásilky, trvalá), umístěná na dobře viditelném místě, nejméně na dvou protilehlých stranách obalu, nesmí být psána rukou a nesmí být použita červená nebo oranžová barva. Velké obaly ošetřené v souladu s ISPM č. 15 značte vždy na viditelném místě ze všech stran obalu!!  Značka  dále musí být provedena přesně podle uvedených vzorů ve standardu ISPM č. 15. Jiné provedení značky ne­bude akceptováno a je předmětem vrácení zásilky, ošetření a nebo zničení DOM (např. značka musí být v rámečku, s dělící linkou uprostřed, nesmí obsahovat DB apod.). Recyklovaný, znovu zpracovaný nebo opravovaný dřevěný obalový materiál musí být znovu certifikován a zno­vu označen!!!

USA dále požaduje, aby DOM byl zcela prostý škodlivých organismů z čeledí Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae a Scolytidae, včetně příznaků napadení.  Doporučujeme rovněž, aby na DOM nebyla přítomna žádná kůra (i když standard umožňuje jistou toleranci).

Znamená to tedy, že DOM označený IPPC značkou obsahující hmyz uvedených rodů nebo pouze s příznaky napadení tímto hmyzem, bude podle amerických požadavků vrácen zpět do země vývozu na náklady vývozce. Za příznaky je považován jakýkoliv symptom předchozího napadení – výletové otvory, chodbičky, komůrky, drť, mrtvý hmyz apod.

Obalový materiál podléhá vstupní kontrole (vizuální prohlídka, rentgen), proto věnujte obalům patřičnou pozornost.  

V rámci provedených kontrol u vývozců a výrobců DOM (subjekty, které provádí ošetření nebo vyrábějí DOM) s cílem určit rizikové faktory, na které je nutné se zaměřit, ÚKZÚZ doporučuje vývozcům, aby požadovali po svých dodavatelích (platí pro veškerý DOM exportovaný do třetích zemí) splnění následujících podmínek:

  • obal musí být vyroben z kvalitního dřeva – zcela bez kůry a bez příznaků napadení škodlivými organismy, není nutné používat dřevo vysušené pod 20 % vlhkosti,

  • obal musí být ošetřen a označen subjektem s platnou registrací ÚKZÚZ, doporučujeme vývozcům, ať si nechají předložit aktuální doklad o registraci,

  • označení musí být čitelné a odpovídat požadavku standardu ISPM č. 15 (aktuální vzhled značek, staré značky neakceptujte),

  • vhodné je tyto záležitosti řešit prostřednictvím dodavatelsko-odběratelských vztahů.

    Výrobcům DOM se doporučuje zaměřit se na následující podmínky:

  • rizikovým faktorem je především použité nekvalitní dřevo - zaměstnance vyrábějící DOM proškolit, že dřevo s příznaky napadení hmyzem musí být z procesu výroby DOM do třetích zemí vyřazeno,

  • čidla do komory umísťovat do nejsilnější části ošetřovaného dřeva a nejchladnější části komory, v opačném případě dochází k nedostatečnému ošetření a hmyz nemusí být usmrcen,

  • označení obalů musí být přesně podle standardu ISPM č. 15, jiné možnosti není možné akceptovat.

Další informace

Kontakt  tel.: 724 207 924, 724 247 362,  e-mail: petrharasta@ukzuzcz nebo odv@ukzuzcz.