přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Školení pro žadatele dotací k integrované produkci ovoce a révy vinné

5.8.2015

Tisková zpráva – V rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a integrovaná produkce révy vinné stanovených Nařízením vlády č. 75/2015 Sb. vznikla žadatelům o dotace povinnost každoročně absolvovat školení zajišťované ÚKZÚZ, za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce a révy vinné.

Nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, je žadatelům o dotace, v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a integrovaná produkce révy vinné, stanovena povinnost každoročně do 31. srpna absolvovat školení zajišťované ÚKZÚZ, za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce a révy vinné.

Na základě dohody s Ministerstvem zemědělství budou tato školení zajišťována ve spolupráci s pěstitelskými svazy, s Ovocnářskou unií ČR a Svazem vinařů ČR.

Školení budou zaměřena na integrovanou ochranu rostlin, aktuální novinky a změny v oblasti přípravků na ochranu rostlin (povolené přípravky v integrované produkci ovoce a révy vinné), podmínky hospodaření v režimu integrované produkce, podmínky dotačních managementů atd.

Pro rok 2015 je termín absolvování školení s ohledem na první rok nového programového období stanoven do 31. října.

Termíny a místa konání školení budou v nejbližších dnech zveřejněna na internetových stránkách všech výše uvedených institucí a přihlašování účastníků školení bude možné pouze formou on-line registrace.

Žadatelé o dotace v rámci IP ovoce se budou na termíny školení registrovat přes on-line Kalendář ÚKZÚZ.

Žadatelé o dotace v rámci IP révy vinné se mohou registrovat přes internetovou stránku Svazu vinařů ČR.


Maximální počet účastníků v rámci jednoho termínu školení bude 100 účastníků, po naplnění tohoto počtu bude daný termín k registraci uzavřen.

V rámci absolvování školení obdrží účastník školení certifikát vystavený ÚKZÚZ „Osvědčení o absolvování odborného školení“.

  

Přílohy