přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Situace ve vývozu řezaných květin do Ruské federace

20.8.2015

Tisková zpráva – Z důvodu fytosanitárních problémů se zásilkami řezaných květin z Nizozemí (NL) požádala ruská strana koncem července 2015 některé členské státy EU (ČR, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Slovensko) o dočasné pozastavení certifikace zásilek řezaných květin původem z této země.

Z důvodu fytosanitárních problémů se zásilkami řezaných květin z Nizozemí (NL) požádala ruská strana koncem července 2015 některé členské státy EU (ČR, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Slovensko) o dočasné pozastavení certifikace zásilek řezaných květin původem z této země.
 

Na základě tohoto požadavku rostlinolékařská služba České republiky, kterou je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), pozastavil od 31. 7. 2015  certifikaci zásilek řezaných květin vypěstovaných v NL pro vývoz do Ruské federace (RF). Požadavek může být reakcí na přítomnost škodlivých organismů rostlin, které ruská dozorová organizace nalezla v zásilkách květin původem z jiných zemí (kromě Nizozemí také např. z Izraele, Keni, Kolumbie).

Zásilky jsou v České republice certifikovány jako tzv. reexporty, nejde o rostliny vypěstované v ČR. V těchto dnech obdržel ÚKZÚZ informace o zadržených zásilkách, ze kterých vyplývá, že bylo zadrženo celkem necelých 1,5 ‰ rostlin v zásilkách. Obecně lze konstatovat, že výskyt škodlivých organismů v uvedeném  rozsahu, není důvodem pro zastavení dovozu z příslušné země. V této záležitosti Evropská komise (EK) zaslala počátkem srpna 2015 RF dopis, v němž konstatuje, že dosud nebyl formálně z ruské strany vydán zákaz dovozu řezaných květin z NL, jde tedy jen o bilaterální žádosti na příslušné členské státy EU. Prozatím nejsou známy reakce dalších oslovených států, ale celá záležitost je s nimi konzultována, tak aby byl zachován společný přístup koordinovaný EK, která již tento postup ruské straně navrhla.

Přestože zatím není známo, zda by se případný zákaz týkal kromě řezaných květin i dalších podobných komodit (např. hrnkovaných okrasných rostlin), nepředstavuje případný zákaz dovozu těchto komodit původem z ČR do RF problém pro české pěstitele, neboť v posledních letech takové vývozy nebyly realizovány.