přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

BIO SUMMIT 2015 - téma půda

4.9.2015

Tisková zpráva – Ve dnech 2. - 3. 9. se konala konference BIO SUMMIT 2015, setkání klíčových osobností z České republiky i ze zahraničí z oblastí státního sektoru, vědy, zemědělských zájmových organizací, obchodníků i širší veřejnosti, zabývajících se ekologickým zemědělstvím (EZ) a prodejem biopotravin.

Konference svým programem představila průřez aktivit a činností v oblasti ekologického zemědělství, vztahu k ochraně půdy, stavu úrodnosti půd v ČR, podpory a strategii EZ až po představení jednotlivých úspěšných projektů ekozemědělců a farmářů z praxe.

ÚKZÚZ převzal roli odborného partnera a odborného garanta programu. První den konference se moderování této akce ujal ředitel Sekce rostlinné výroby (ÚKZÚZ) Jiří Urban.

Na téma půda se ve své prezentaci zaměřil ředitel Sekce úřední kontroly (ÚKZÚZ), Miroslav Florián. Věnoval se v ní vztahu člověka k půdě, ohleduplnému využití půdy s důrazem na přehodnocení snahy o nejvyšší výnosy na úkor neudržitelné degradace půdy.

Stručně shrnul současný stav péče o půdu v České republice v kontextu s využitím dostupných nástrojů k ochraně půdy, ať už ve formě zákonných omezení, nebo dotační politiky.

Zmínil potřebu obnovit vztah a úctu k půdě a v souvislosti s principy ekologického zemědělství vnímání půdy i v roli mimoprodukční. Dobrou péčí, ať už střídáním plodin, používáním organických hnojiv podpořit kvalitu půd, její odolnost vůči negativním degradačním i povětrnostním jevům, včetně eroze, kterou vnímá jako následek špatného hospodaření spíše než izolovaný jev. V ekologickém zemědělství vidí velký potenciál, pokud bude nastaveno tak, aby vyváženě kombinovalo mimoprodukční funkce s produkčními. Je podle něj žádoucí, aby ekozemědělství v ČR zvýšilo svou produkci biopotravin, po kterých je velká poptávka a je nešťastné, když se dováží bioprodukty, které by mohly být vypěstovány na našich polích.

Dále uvedl, že ÚKZÚZ založil v roce 2014 dlouhodobý demonstrační pokus, kde se budou testovat různé intenzity hnojení v ekologickém režimu a tím odpovědět na otázku, kam až se dá v produktivitě na orné půdě v ekologickém režimu v ČR dojít.

Více o akci Biosummit 2015
 

BIO SUMMIT 2015


Ivana Kršková, PR
ivanakrskova@ukzuzcz