přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
10.12.2015

Nekalé praktiky při označování dřevěných obalů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na označování neošetřených nebo nedostatečně ošetřených obalů subjekty registrovanými a neoprávněné používání IPPC značek subjekty, kterým nebyla tato přidělena...


3.12.2015

Organoleptické hodnocení odrůd jablek 2015

Tisková zpráva – Dne 2. 12. 2015 proběhla každoroční degustace jablek, které se v letošním roce zúčastnil rekordní počet hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru.


13.11.2015

Stanovisko ÚKZÚZ ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

Tisková zpráva – Před rozhodováním o kácení je třeba vždy u každého stromu odborně posoudit, zda je takový zásah nutný. Až na výjimky však nejsou objektivní důvody k tomu, aby se již během podzimu 2015 a zimy 2015/2016 plošně kácely smrky pichlavé, které byly na jaře 2015 poškozeny mšicí smrkovou a následně i suchem. Lze očekávat, že většina stromů během příštího jara (a postupně v dalších letech) zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením nového obrostu, pokud do té doby nebudou vystaveny nadměrné stresové zátěži. Aktuální odstranění je odůvodněné jen u jedinců, u nichž na jaře 2015 letorosty ve větší části koruny nevyrašily a v průběhu vegetace odumřely, anebo z jakýchkoliv důvodů prokazatelně hrozí nebezpečí pádu stromu.


10.11.2015

Vývoz zásilek prostřednictvím dřevěného obalového materiálu do USA

Tisková zpráva – S ohledem na stále se opakující problémy s nesplněním dovozních podmínek USA při vývozu zboží všeho druhu prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (např. bedny, palety, rámy, veškeré pomocné a prokladové dřevo; dále v textu jen „DOM“) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) opětovně upozorňuje především vývozce a přepravce těchto zásilek na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva a rovněž i nesplněním podmínek standardu ISPM č. 15.


8.11.2015

XVIII. ročník konference "Rostlinolékařské dny" - 4. - 5. 11. 2015 - Pardubice

Tisková zpráva – Ve dnech 4. – 5. 11. 2014 se v Pardubicích konaly opět po roce tradiční „Rostlinolékařské dny“ za spoluúčasti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.


20.10.2015

Upozornění na falzifikaci a nesprávné značení obalů

Tisková zpráva – V souvislosti se zvyšujícím se počtem zjištění neoprávněně označovaného dřevěného obalového materiálu mezinárodní značkou IPPC...


4.9.2015

BIO SUMMIT 2015 - téma půda

Tisková zpráva – Ve dnech 2. - 3. 9. se konala konference BIO SUMMIT 2015, setkání klíčových osobností z České republiky i ze zahraničí z oblastí státního sektoru, vědy, zemědělských zájmových organizací, obchodníků i širší veřejnosti, zabývajících se ekologickým zemědělstvím (EZ) a prodejem biopotravin.


20.8.2015

Situace ve vývozu řezaných květin do Ruské federace

Tisková zpráva – Z důvodu fytosanitárních problémů se zásilkami řezaných květin z Nizozemí (NL) požádala ruská strana koncem července 2015 některé členské státy EU (ČR, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Slovensko) o dočasné pozastavení certifikace zásilek řezaných květin původem z této země.


5.8.2015

Školení pro žadatele dotací k integrované produkci ovoce a révy vinné

Tisková zpráva – V rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a integrovaná produkce révy vinné stanovených Nařízením vlády č. 75/2015 Sb. vznikla žadatelům o dotace povinnost každoročně absolvovat školení zajišťované ÚKZÚZ, za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce a révy vinné.


3.8.2015

Omezení vystavování rostlinolékařských osvědčení do Ruské federace

Tisková zpráva – Ruská federace (RF) požádala fytosanitární služby EU o pozastavení vydávání rostlinolékařských osvědčení (RO) na reexporty řezaných květin pocházejících z NL (vypěstovaných v NL).

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední