přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
30.11.2012

Organoleptické hodnocení odrůd jablek

Tisková zpráva – Dne 29. 11. 2012 pořádal ÚKZÚZ v Drnovivích u Lysic každoroční organoleptické hodnocení odrůd jablek. Setkání se zúčastnili zástupci z řad ovocnářských odborníků VÚO Holovousy, za ÚEB Střížovice předseda dozorčí rady Jan Zíma, Ovocnářskou unii (OU) ČR místopředseda Jiří Horák a předseda OU Slovenska Marián Varga, zástupce ze slovenského ÚKSÚPU ředitel odboru ovocnářství a integrované produkce Samuel Michálek a specialisté ÚKZÚZ a zkušebních stanic ÚKZÚZ, Želešice a Lysice.


16.11.2012

Seminář k výročí AZZP v ČR a Dlouhodobých výživářských pokusů v ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Dne 14. 11. 2012 uspořádal ÚKZÚZ na půdě MZe seminář věnovaný 50. výročí agrochemického zkoušení zemědělských půd a 40. dlouhodobých výživářských pokusů.


31.10.2012

Slučovací zákon ÚKZÚZ a SRS v mezirezortních připomínkách

Tisková zpráva – V současné době probíhá v souladu s programovým prohlášením vlády strukturální reforma rezortu zemědělství a jeho podřízených institucí. Jednou z oblastí této konsolidace úřadů je i restrukturalizace dozorových orgánů působících v oblasti kontroly rostlinné produkce, tedy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy. Návrh zákona o sloučení těchto dvou institucí se nyní dostal do mezirezortního připomínkového řízení.


25.10.2012

Mezinárodní seminář ke zkoušení užitné hodnoty odrůd

Tisková zpráva – Ve dnech 15. - 17. října 2012 proběhl v Drážďanech v pořadí již sedmý mezinárodní seminář týkající se zkoušek užitné hodnoty odrůd pro registraci. Semináře se za ÚKZÚZ účastnili 3 exterti Národního odrůdového úřadu a další zástupci odrůdových úřadů ze 14 evropských zemí.


19.10.2012

Auditní mise FVO zaměřená na rizika v krmivovém řetězci

Tisková zpráva – Ve dnech 9. až 17. 10. se uskutečnila auditní mise FVO (Food and Veterinary Office) s názvem Identifikace nebezpečí a management rizik v krmivovém řetězci. Vzhledem k tomu, že stěžejní kontrolní autoritou v této oblasti je ÚKZÚZ, byla drtivá část návštěvy zaměřena právě na náš úřad.


3.10.2012

Ekologické zemědělství v ÚKZÚZ a projekt ProPIG

Tisková zpráva – ÚKZÚZ v současné době projednává koncepci začlenění ekologického zemědělství do nově připravované struktury slučovaných organizací (ÚKZÚZ a SRS), jejichž sloučení je plánovano od roku 2014. Nyní je hlavním zaměřením ÚKZÚZ výkon úřední kontroly ekologického zemědělství (EZ) a vedení registru bioosiv. V nové koncepci, po spojení se SRS, se rozšíří okruh témat i o problematiku ochrany rostlin, odrůd, hnojiv, krmiv a mezinárodních projektů EZ. Jedním z příkladů již běžících projektů, který náš ústav konzultuje je ProPig – projekt VÚŽV Praha – Uhříněves zaměřený na ekologické chovy prasat.


3.9.2012

Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost

Tisková zpráva – 3. 9. 2012 - Tisková konference "Měsíc biopotravin a EZ 2012", Praha S ohledem na zvyšující se počet ekofarem došlo v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení kompetencí. Nad dodržováním norem pro ekologické zemědělství dohlíží od 1.1. 2010 vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).


3.9.2012

Pokles ploch chmelnic se zmírnil

Tisková zpráva – Plochy chmelnic v České republice eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, oddělení chmele v Žatci.


16.8.2012

Výsadba vinic s podporou již pouze s pětiletým právem na opětovnou výsadbu

Tisková zpráva – S účinností od 1. 8. 2012 bylo novelizováno NV č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.


12.7.2012

Den zemědělského zkušebnictví ukázal i perspektivy českého zemědělství

Tisková zpráva – Dne 12.7. 2012 se na zkušební stanici ÚKZÚZ v Lípě u Havlíčkova Brodu konal Den zemědělského zkušebnictví.

zobrazit po