přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Datum: 2.2.2022  9:00 – 16:00
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

srdečně zve na odborný seminář věnovaný tématu

Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

 

Odborný seminář se uskuteční 2. 2. 2022

v Univerzitním kampusu Bohunice, Brno nebo online dle aktuální situace.

„Integrovaná ochrana rostlin (IOR) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných agrotechnických a pěstitelských postupů, při jejichž dodržení lze předpokládat snížení nutnosti aplikace přípravků na ochranu rostlin (POR).

S použitím POR úzce souvisí rovněž zjišťování výskytu škodlivých organismů prostřednictvím monitoringu, využití výstupů prognostických modelů a sledování vývoje počasí v dané lokalitě.

V rámci tohoto semináře bychom se rádi zaměřili na poslední článek IOR, kterým je právě oblast použití POR. Stěžejní přednáška bude věnována situaci v oblasti restrikcí POR, schvalování úč. látek a v neposlední řadě alternativním možnostem ochrany (pomocné prostředky na ochranu rostlin).

Zařadit bychom však v rámci tohoto semináře chtěli také přednášku, která bude prezentovat výsledky pokusů, které porovnávají nebo ověřují účinnost biologických přípravků nebo jiných pomocných prostředků na ochranu rostlin. Případně přípravků povolených pouze pro použití v rámci ekologického zemědělství, a to ať už mezi sebou nebo v kontrastu biologický přípravek vs. běžný POR.

Nedílnou součástí celého komplexu IOR je rovněž akreditované poradenství. Na závěr semináře bychom pak představili také výsledky šetření IOR, které proběhlo v roce 2020.“

 Informace k organizaci semináře
a program brzy zveřejníme.

V případě zájmu se prosím registrujte vyplněním registračního formuláře.

Těšíme se na setkání.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem