přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrola při dovozu a vývozu rostlin

ÚKZÚZ je správním úřadem ČR, který provádí fytosanitární odborné a dozorové činnosti při dovozu rostlin, rostlinných předmětů a jiných předmětů ze třetích zemí, a při jejich vývozu do třetích zemí.

Zajišťuje zejména: 

  • vývozní rostlinolékařská šetření, vydávání  rostlinolékařských osvědčení při vývozu do třetích zemí a předvývozních osvědčení mezi členskými státy Evropské unie 

  • šetření v místech vývozu do třetích zemí a v porostech, jejichž produkce je určena k vývozu do třetích zemí 

  • kontroly plnění fytosanitárních požadavků  na dřevěný obalový materiál při jeho dovozu ze třetích zemí a přemisťování v rámci Evropské unie 

  • technologické ověřování a hodnocení způsobilosti technických zařízení k ošetřování dřeva a dřevěného obalového materiálu proti škodlivým organismům, včetně s tím spojeného vydávání a rušení oprávnění a vydání vzoru příslušné značky, a vedení registru oprávněných subjektů 

  • kontroly nad dodržováním technologického postupu ošetřování dřevěného obalového materiálu proti škodlivým organismům. 

  • kontroly zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které jsou po dovozu ze třetích zemí umístěny do karantény  

  • kontroly plnění fytokaranténních opatření u komodit dovezených ze třetích zemí na výjimku ministerstva zemědělství ČR 

  • rostlinolékařské kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů při jejich dovozu ze třetích zemí, včetně kontroly přítomnosti invazních druhů rostlin, na stanovištích hraniční kontroly a ve schválených místech určení, a vydávání příslušných dokumentů, vč. záznamů do systému TRACES NT Mapa terénní inspekce - Fytosanitární kontrola při dovozu a vývozu rostlin

Kontakty:

Oddělení FI Praha Ruzyně
Laglerové 1084/6, 16100 Praha 6
Ing. Zuzana Bartúšková
inspektor
mob. 725 578 557
zuzanabartuskova@ukzuzcz

Oddělení inspekce dovozu a vývozu
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
Ing. Michal Příkopa, Ph.D.
vedoucí oddělení
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
tel. 545 110 490
mob. 724 585 791
michalprikopa@ukzuzcz {MichalPrikopa@ukzuzcz}

Odbor dovozu a vývozu
Ing. Petr Harašta, Ph.D.
inspektor specialista
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
tel. 545 110 458
mob. 724 207 924
petrharasta@ukzuzcz {PetrHarasta@ukzuzcz}