přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Certifikace produktů

4.1.2022

Certifikace konzumních brambor v režimu kvality Q CZ.

! INFORMACE K PODÁVÁNÍ NOVÝCH ŽÁDOSTÍ !

V termínu od 4. ledna do 30. dubna 2022 se mohou hlásit noví žadatelé o certifikaci produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ, u kterých v termínu do 12 měsíců od podání žádosti bude provedena certifikační inspekce.

Noví žadatelé se  do procesu certifikace produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ zapojí podáním žádosti Certifikačnímu orgánu, kterým je Oddělení chmele a certifikace produktů ÚKZÚZ.

Tato žádost musí být podána v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Dotačním titulem 19.C - Zasady_2022.pdf (eagri.cz).

Žádost o dotační titul na SZIF není současně žádostí o certifikaci, která je samostatným procesem. 

______________________________________________________________

Ministerstvo zemědělství pověřilo Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajištěním Certifikace produktů z konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ.

Samotnému procesu certifikace předcházela celá řada procesních úkonů vedoucích k akreditaci Certifikačního schématu, jehož vlastníkem je Český bramborářský svaz, z. s. 

Celý Certifikační proces produktů B1 – B3 v režimu kvality Q CZ je v současné době akreditován u Českého institutu pro akreditaci , o.p.s. a Oddělení chmele a certifikace produktů jako Certifikační orgán získalo dne 7.12.2020 Osvědčení o akreditaci č. 746/2020 platné do 7.12.2023.

Předmětem certifikace  jsou následující produkty:

  • B1 - Konzumní brambory vyprodukované v režimu kvality Q CZ. Jedná se o konzumní brambory, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ a nebyly pěstovány pro výrobu škrobu nebo sadby.
  • B2 - Konzumní brambory zabalené a upravené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory zabalené v režimu kvality Q CZ nebo Konzumní brambory upravené v režimu jakosti Q CZ. Jedná se o konzumní brambory zabalené, nebo jinak upravené před jejich prodejem vypěstované v režimu kvality Q CZ, brambory ve slupce, brambory loupané, sušené, vařené, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.
  • B3 - Smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ. Jedná se o smažené a předsmažené výrobky obsahující pouze brambory v režimu kvality Q CZ; hranolky a lupínky z brambor, které splnily nastavené parametry režimu kvality Q CZ.

Cílem certifikace je poskytnout spotřebiteli záruku vysoké kvality a potravinové bezpečnosti, která je dána sledováním nastavených parametrů u jednotlivých produktů. Počátkem roku 2021 byl zahájen proces „Certifikace konzumních brambor B1 – B3 v režimu kvality Q CZ“.

______________________________________________________________

 

Externí aplikace. Otevírá se do nového okna. Databáze vydaných certifikátů – Q CZ konzumní brambory

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem