přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výskyt hraboše polního v květnu 2021

9.6.2021

Z výsledků květnových pozorování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl z dubnových 322 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) na 117 AVN/ha. Populace hraboše tak celorepublikově dosáhla 2,3násobku aktuálního (jarního) prahu škodlivosti. Vysoké hodnoty výskytu nadále přetrvávají v Ústeckém kraji.

Měsíc květen byl v porovnání s průměrem posledních let poměrně chladný s četnými přeháňkami. Inspektoři ÚKZÚZ přesunuli většinu pozorování z ozimých plodin a porostů s krmnými plodinami do porostů nově zasetých jařin. Ve zbylých případech šlo o plochy s trvalými porosty (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice).   

V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 363 AVN/ha, a tedy odpovídaly 7,3násobku aktuálního prahu škodlivosti. V ozimech a jařinách dosahovala hodnota východů z nor 27 AVN/ha, tedy 0,5násobku aktuálního prahu škodlivosti.  

Data pro jednotlivé kraje ukazují na pokles i tam, kde vládlo kalamitní přemnožení v dubnu. Vysoké hodnoty výskytu přetrvávají v Ústeckém kraji. Silné výskyty lze stále pozorovat lokálně ve všech okresech ČR (jedná se většinou o travnaté plochy a plochy s porosty krmných plodin).  

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále monitorovat vývoj populací tohoto škůdce  a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze. 


Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem