přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výskyt hraboše polního v květnu 2020

4.6.2020

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha, vztaženo k prahu škodlivosti 50 nor/ha). Populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Překročení aktuálního prahu škodlivosti (200 aktivních nor na ha), který platí od 1. 6., se drží na jižní Moravě a v jižních Čechách. Mírné riziko představuje též Moravskoslezský kraj. Tím, že se mění práh škodlivosti, lze očekávat v průběhu června v jednotlivých krajích spíše další pokles míry rizika ohrožení zemědělských porostů.

V současnosti probíhá monitoring ÚKZÚZ v trvalých kulturách, včetně sadů a vinic a dále též v širokořádkových plodinách (brambory, kukuřice a řepa). V hustě setých plodinách již není možné objektivní monitoring zajistit. Na řadě lokalit došlo k úplnému vymizení hraboše, naopak na některých polích s obilninami je možné pozorovat vyžraná kola. Stále platí, že hraboš se vyskytuje mozaikovitě a lokálně může i v tomto roce způsobovat škody.

Nejpočetnější květnové stavy hrabošů byly zaznamenány v porostech révy, vojtěšky, jetele a v sadech a trvalých travních porostech (ojediněle i 50násobek prahu škodlivosti). Nejméně aktivních nor bylo zaznamenáno v porostech jařin (0,1násobek prahu škodlivosti).

Nyní je patrný pokles početnosti hraboše ve všech krajích. Potenciál pro nárůst však evidujeme v Jihomoravském a Jihočeském kraji, kde se průměrná intenzita výskytu pohybuje na úrovni 4násobku prahu škodlivosti. Situace v oblastech, kde dosáhly populace extrémních výskytů (minimálně 10násobku prahu škodlivosti) by se neměla opakovat, naopak v oblastech, kde byly zaznamenány populace hraboše pod touto hodnotou, lze očekávat gradaci v letošním roce.

Aktuální míru rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích uvádíme v příloze.

Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu, zejména v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese.

Nově lze nyní také dostávat aktuální informace nejen o hraboši z vybraných okresů na e-mailovou adresu uživatele (mp4).

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem