přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Certifikace chmele

Certifikace produkce chmele zahrnuje označování a ověřování produkce chmele

ÚKZÚZ zajišťuje certifikaci chmele v České republice. Certifikací je garantován našim i zahraničním odběratelům původ a kvalita chmele. Tento proces zahrnuje označování chmele producentem a ověřování kvality a původu ústavem. Certifikován je pouze chmel pocházející z chmelařských oblastí, který splňuje kvalitativní požadavky EU a chmelové produkty vyrobené z něj. Dosavadní způsob certifikace se příznivě promítá do zahraničního obchodu s chmelem (75–80% produkce chmele je exportováno, z toho 60% na asijské trhy). Přínosem současného způsobu certifikace chmele je také vysledovatelnost produktu, na což je kladen v celém potravinovém řetězci stále větší důraz.

 

Dr. Ing. Zdeněk Chromý, vedoucí oddělení, Chmelařské náměstí 1612, 43801 Žatec , tel. 415 778 119, mob. 739 033 391, zdenekchromy@ukzuzcz {ZdenekChromy@ukzuzcz}

 

Přílohy

Související odkazy


15.6.2022

Česká republika jako první země na světě zavádí mezinárodní označování chmele

Tisková zpráva – Česká republika letos jako první země na světě zavádí označování chmele podle systému přijatého na jednání Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) a schváleného všemi 34 členskými státy, které zastupují více než 98 % ploch pěstování chmele na světě.