přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zlaté žloutnutí révy (GFDP)

Důležité informace a upozornění pro vinaře týkajících výskytu fytoplazmy zlatého žloutnutí révy. Nově zaktualizována informace k vydanému opatření obecné povahy na území CHKO Pálava.



Žádost o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (GFDP) a další informace související s žádostmi o náhradu naleznete ve Formulářích ke stažení

PDF Nejčastější dotazy k MRO nařízeným z důvodu výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma Otevírá se do nového okna. (158 KB)



pozor


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v reakci na dokument OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 5/2022 č.j. SR/0310/JM/2022-4 vydaný Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky dne 24. 8. 2022 upřesňuje povinným osobám, že vzhledem k pokročilé vegetační době a podmínkám použití povolených přípravků již není možné v roce 2022 provést jednorázové insekticidní ošetření rostlin révy vinné nařízené v mimořádných rostlinolékařských opatřeních.

V letošním roce již nebude vydána žádná signalizace tohoto ošetření. 



Dne 12.8.2022 byla vydána  PDF 3. (poslední) signalizace ošetření Otevírá se do nového okna. (471 KB)  ve vymezeném území Bulhary, Oleksovičky a Perná.

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 19.8.2022. 

Tato signalizace platí především pro povinné osoby, které neprovedly ošetření proti křísku révovému podle 1. ani podle 2. signalizace vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělských.

Upozornění pro povinné osoby, že doposud nebylo za účelem eradikace karanténního původce zlatého žloutnutí révy na území CHKO Pálava vydáno ze strany příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny opatření obecné povahy.

V příloze PDF Přípravky povolené proti přenašeči GFDP Otevírá se do nového okna. (165 KB) naleznete stručné informace k aktuálně povolenému rozsahu insekticidů proti křísku révovému (při aplikaci je nutné se řídit pokyny na etiketě přípravku!). 



Dne 25.7.2022 byla vydána PDF 2. signalizace ošetření Otevírá se do nového okna. (155 KB)  ve vymezeném území Bulhary, Oleksovičky a Perná.

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 1.8.2022. 

Tato signalizace platí především pro povinné osoby, které neprovedly ošetření proti křísku révovému dle 1. signalizace vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělských dne 30.6.2022.

Upozornění pro povinné osoby, že doposud nebylo za účelem eradikace karanténního původce zlatého žloutnutí révy na území CHKO Pálava vydáno ze strany příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny opatření obecné povahy.



Dne 13.7.2022 proběhl seminář věnovaný karanténnímu původci fytoplazmy zlatého žloutnutí révy (GFDP), jeho přenašečům, souvisejícím mimořádným rostlinolékařským opatřením nařízeným nejen profesionálním pěstitelům révy, ale i malopěstitelům, kteří mohou být zároveň dotčeni plánovaným podrobným průzkumem výskytu GFDP ve vymezených územích Bulhary, Oleksovičky a Perná. 

seminář


Níže naleznete prezentace z tohoto semináře. 

PDF Úvodní slovo k problematice GFDP a jejím přenašečům, Ing. Jakub Beránek, Ph.D. Otevírá se do nového okna. (2 MB)

PDF Informace k mimořádným rostlinolékařským opatřením, Ing. Hana Chrápková Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF Informace související s dalšími úřady: SZIF, KÚ JMK, Správa CHKO Pálava, Ing. Jakub Beránek, Ph.D. Otevírá se do nového okna. (1 MB)

PDF Informace o plánovaném podrobném průzkumu výskytu GFDP ve vymezených územích, Ing. Jan Šamánek Otevírá se do nového okna. (18 MB)



Dne 30.6.2022 byla vydána  PDF 1. Signalizace ošetření Otevírá se do nového okna. (472 KB)  ve vymezeném území Bulhary, Oleksovičky a Perná.

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 7.7.2022.

Upozornění pro povinné osoby, že doposud nebylo za účelem eradikace karanténního původce zlatého žloutnutí révy na území CHKO Pálava vydáno ze strany příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny opatření obecné povahy.



Na podzim 2021 byl Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) proveden průzkum vybraných chorob révy vinné ve vinařské oblasti Morava. Laboratorními rozbory byla na třech lokalitách (ve vinicích v k.ú. Bulhary, k.ú. Perná a k.ú. Oleksovičky) diagnostikována karanténní choroba révy vinné fytoplazmové zlaté žloutnutí révy způsobené fytoplazmou Gapevine flavescence dorée fytoplasma (dále jen „GFDP“). GFDP je nejvýznamnější choroba révy vinné a jedná se o první výskyty této choroby na území České republiky.

GFDP je přenášena invazním škůdcem, křískem révovým (Scaphoideus titanus), který se v posledních letech do vinařské oblasti Morava plošně rozšířil. Likvidace tohoto přenašeče je jedna z účinných cest preventivní ochrany. V případě, že se neprovádí ošetřování proti přenašečům GFDP, může se počet napadených rostlin zvýšit každoročně desetkrát a může v závislosti na dalších faktorech brzy dosáhnout 80–100 %. 

Dne 09.05.2022 bylo vydáno Nařízení ÚKZÚZ č. j. UKZUZ 079301/2022 (Nařízení ÚKZÚZ - Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) oblasti neprosté GFDP (ÚKZÚZ) (eagri.cz)), které stanovuje v České republice území, které není prosté GFDP. Toto nařízení slouží pro pěstitele rozmnožovacího materiálu, kteří produkují rozmnožovací materiál révy v zónách do vzdálenosti 5 km od vnější hranice jednotlivých vymezených území, a proto musejí dodržovat přísnější opatření před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy.

Bližší informace ohledně přípravků na ošetření rostlin najdete v Rostlinolékařském portálu na webových stránkách ÚKZÚZ. 

V souvislosti s řešením mimořádného stavu v ochraně rostlin bylo vydáno nařízení pro omezené a kontrolované použití přípravku Pyregard. Doba platnosti nařízení se stanovuje od 1.6. do 28.9.2022.

Níže v souborech naleznete důležité informace.

Porušení povinností stanovených nařízením o MRO je přestupkem.

 

Kontakty: 

Ing. Tereza Vandělíková
tel. 235 010 324
mob. 606 719 365
terezavandelikova@ukzuzcz {TerezaVandelikova@ukzuzcz}

 

Ing. Hana Chrápková
mob. 606 043 480
hanachrapkova@ukzuzcz {HanaChrapkova@ukzuzcz}

(pondělí, středa 13 – 16 h.)

Přílohy