přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zlaté žloutnutí révy (GFDP)

Důležité upozornění pro vinaře – výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy. Nově přidána informace k signalizaci 1. ošetření proti křísku révovému ve vymezeném území Bulhary, Oleksovičky a Perná.


Dne 30.6. 2022 byla vydána  PDF Signalizace ošetření révy proti křísku révovému Otevírá se do nového okna. (472 KB)  ve vymezeném území Bulhary, Oleksovičky a Perná.

Ošetření musí být provedeno do 7 dnů od signalizace, tj. nejpozději do 7.7.2022.

Upozornění pro povinné osoby, že doposud nebylo za účelem eradikace karanténního původce zlatého žloutnutí révy na území CHKO Pálava vydáno ze strany příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny opatření obecné povahy.


Na podzim 2021 byl Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“) proveden průzkum vybraných chorob révy vinné ve vinařské oblasti Morava. Laboratorními rozbory byla na třech lokalitách (ve vinicích v k.ú. Bulhary, k.ú. Perná a k.ú. Oleksovičky) diagnostikována karanténní choroba révy vinné fytoplazmové zlaté žloutnutí révy způsobené fytoplazmou Gapevine flavescence dorée fytoplasma (dále jen „GFDP“). GFDP je nejvýznamnější choroba révy vinné a jedná se o první výskyty této choroby na území České republiky.

GFDP je přenášena invazním škůdcem, křískem révovým (Scaphoideus titanus), který se v posledních letech do vinařské oblasti Morava plošně rozšířil. Likvidace tohoto přenašeče je jedna z účinných cest preventivní ochrany. V případě, že se neprovádí ošetřování proti přenašečům GFDP, může se počet napadených rostlin zvýšit každoročně desetkrát a může v závislosti na dalších faktorech brzy dosáhnout 80–100 %. 

Dne 09.05.2022 bylo vydáno Nařízení ÚKZÚZ č. j. UKZUZ 079301/2022 (Nařízení ÚKZÚZ - Grapevine flavescence dorée phytoplasma (GFDP) oblasti neprosté GFDP (ÚKZÚZ) (eagri.cz)), které stanovuje v České republice území, které není prosté GFDP. Toto nařízení slouží pro pěstitele rozmnožovacího materiálu, kteří produkují rozmnožovací materiál révy v zónách do vzdálenosti 5 km od vnější hranice jednotlivých vymezených území, a proto musejí dodržovat přísnější opatření před přemístěním rozmnožovacího materiálu révy.

Bližší informace ohledně přípravků na ošetření rostlin najdete v Rostlinolékařském portálu na webových stránkách ÚKZÚZ. 

 

V souvislosti s řešením mimořádného stavu v ochraně rostlin bylo vydáno nařízení pro omezené a kontrolované použití přípravku Pyregard. Doba platnosti nařízení se stanovuje od 1.6. do 28.9.2022.

Níže v souborech naleznete důležité informace.

Porušení povinností stanovených nařízením o MRO je přestupkem.

 

Kontakty: 

Ing. Tereza Vandělíková
tel. 235 010 324
mob. 606 719 365
terezavandelikova@ukzuzcz {TerezaVandelikova@ukzuzcz}

 

Ing. Hana Chrápková
mob. 606 043 480
hanachrapkova@ukzuzcz {HanaChrapkova@ukzuzcz}

(pondělí, středa 13 – 16 h.)

Přílohy