přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
28.6.2022

Informace o novele prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072

Tato informace je určena profesionálním provozovatelům a zaměstnancům ÚKZÚZ.


3.6.2022

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování /příloha V prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 413 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie /příloha VII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 729 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají rostlinolékařským osvědčením, jakož i těch, pro jejichž dovoz na území Unie nejsou taková osvědčení požadována /příloha XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 460 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání /příloha XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán /příloha VI prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 220 KB)


3.6.2022

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy /příloha III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 199 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž zavádění do určitých chráněných zón je zakázáno /příloha IX prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k zavádění do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídající zvláštní požadavky pro chráněné zóny /příloha X prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 315 KB)


3.6.2022

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování v rámci území Unie /příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072/ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 240 KB)

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední