přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

E - learning pro profesionální provozovatele – učební texty

18.1.2021

Profesionální provozovatelé, kteří chtějí získat oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, musí mít znalosti nezbytné k provádění šetření před vydáním rostlinolékařského pasu. Tímto šetřením se ověřuje fytosanitární nezávadnost příslušných komodit. Získání potřebných znalostí potvrzují provozovatelé úspěšným absolvováním e - learningového testu pro příslušné komodity. Máme pro Vás připraveny výukové materiály.

Výukové materiály obsahují obecné zásady pro provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů pro stanovené komodity a informace o nejdůležitějších regulovaných škodlivých organismech, které se mohou na daných komoditách vyskytnout.

Obecná část výukových materiálů obsahuje mimo jiné informace o důležitých fytosanitárních předpisech ČR a EU; o kategorizaci regulovaných škodlivých organismů, proti kterým se uplatňují fytosanitární opatření; o registraci profesionálních provozovatelů, o praktickém postupu při šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů; o oznamovací povinnosti a o dalších činnostech profesionálních provozovatelů při výskytu anebo podezření z výskytu karanténních škodlivých organismů pro EU; o rostlinolékařských pasech; o systémech a postupech umožňujících zajistit vysledovatelnost příslušných komodit a o povinnostech profesionálních provozovatelů oprávněných k vydávání rostlinolékařských pasů.

Speciální výukové materiály se týkají skupin rizikových komodit sa jsou spolu s obecnou částí níže v přílohách.


Žádost o novou registraci a oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

 

Přílohy