přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro zemědělce

5.9.2022


Postup při řešení výskytu hraboše polního 


Níže naleznete formulář pro Žádost o provedení odborného úkonu, na základě něhož je proveden odborný posudek o poškození porostů hrabošem polním, který je požadován SZIF (posudek není v těchto případech zpoplatněn!) Ve specifikaci je třeba zaškrtnout položku prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů za účelem zjištění výskytu škodlivých organismů či poruch/ zhodnocení zdravotního stavu (odborný posudek).

V případě žádostí o náhrady újmy za ztížené hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, akceptuje dle svého sdělení Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) jedno z následujících:

  • znalecký posudek poškození konkrétních porostů, nebo
  • potvrzení ÚKZÚZ o poškození na konkrétních PB (=Stanovisko ÚKZÚZ), nebo
  • ověření poškození porostů pracovníkem AOPK ČR na žádost hospodáře (před sklizní/zaoráním ploch).

Jako doklad o poškození porostů již není dostačující fotodokumentace pořízená žadatelem o náhradu. Pokud se však zemědělec rozhodne využít k tomuto účelu také stanovisko ÚKZÚZ, lze rovněž využít formulář níže.

Dle sdělení AOPK lze však odborná posouzení uplatnit pouze na porosty ve sklizňovém roce, k němuž se žádost vztahuje, tedy např. stanovisko z podzimu 2021 na dotčený porost ozimu sklizený v roce 2022.

DOCX Žádost o odborné posouzení poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního Otevírá se do nového okna. (32 KB)

OZNÁMENÍ APLIKACE PŘÍPRAVKU PRO HUBENÍ HLODAVCŮ (DOC)

PDF Dopis s vyjádřením AOPK k dokladování škod způsobených hrabošem Otevírá se do nového okna. (405 KB)

 

 

 

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem