přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 34/2010

46. týden (15.11. - 21.11.)

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče, Rostlinná výroba
Vydal:Státní rostlinolékařská správa - instituce zrušena
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.ukzuz.cz

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.)
APHISP 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 1
2
0
0
0
0
1
1
3
2
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 3
10
9
1
1
1
6
15
6
7
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 2
2
1
0
2
0
11
5
2
2
celkem mšic 21 11 4 40 24
za předchozí rok (2009) 20 54 139 21 23
za kalamitní rok (1994) 41 46 0 15 9Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Počasí
Do druhé poloviny listopadu jsme vstoupili ještě s dozvuky babího léta, pondělní teploty vystoupily až na 16°C a bylo většinou slunečno, během týdne se počasí začalo kazit, teploty klesaly obloha se zatáhla a vyskytovaly se četné mlhy. O víkendu se sice leckde vyjasnilo, ale teploty už zůstaly nízké jen do 5°C.

Situace v letové aktivitě mšic
Dlouhodobě slabý přelet je v Lípě a Chrlicích, na ostatních stanicích odpovídá danému období. Poměr obou pohlaví ulovených v sacích pastech je vyrovnaný, v některých vzorcích byli zachyceni pouze samečci, kteří se snaží využít posledních možností pro let, aby mohli splnit své biologické poslání.

Výsledky rozborů na virózy u obilovin i řepky svědčí o tom, že infekční tlak není vysoký i přenašečů tedy křísů a mšic bylo, až na některé lokality méně. Lze, snad, říci, že výskyt viróz nebude v příštím roce problémem.

V Opavě 26.11. 2010
Svatopluk Rychlý


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1