přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 31./2010

43. týden (25.10. - 31.10.)

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče, Rostlinná výroba
Vydal:Státní rostlinolékařská správa - instituce zrušena
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.ukzuz.cz

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.)
APHISP 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 1
1
0
0
0 4
1
3
3
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0
1
0
0
0 0
1
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0
0
0
0
0 0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 0
0
0
0
0 2
0
0
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 0
2
0
0
0 1
1
6
0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0
0
0
0
0 1
0
0
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 34
44
2
1
0 13
9
29
30
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 0
1
0
0
0 3
0
0
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 31
3
0
0
1 25
5
22
2
celkem mšic 118 3 1 66 95
za předchozí rok (2009) 355 191 719 430 72
za kalamitní rok (1994) 6 37 15 15 29Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Počasí
V měsíci říjnu průměrné teploty kolísaly kolem 6 °C, pouze v polovině první dekády a pak na samotném konci měsíce byly průměrné teploty vyšší kolem 12°C s denními maximy až 18 °C. Na přelomu I. a II.a zvláště pak ve III.dekádě se vyskytovaly četné ranní mrazíky a ve vyšších polohách napadl první sníh. Srážky byly lokální, úhrny nízké. Závěr měsíce byl větrný.

Situace v letové aktivitě mšic
Letová aktivita mšic nadále klesá. Ve stanicích Chrlice a Lípa jsou dlouhodobě slabé úlovky a je pravděpodobné, že podzimní přelet je zcela ukončen. Přelet trvá na stanicích Čáslav, Věrovany a Žatec a kromě četnějších úlovků RHOPAD, byly zachyceny i obilní mšice METDIR a SITAVE což odpovídá i potvrzeným slabým výskytům v nových osevech ozimů.

V Opavě 5.11. 2010
Svatopluk Rychlý


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1