přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Analýzy rizik škodlivých organismů v ČR

V České republice je úředním orgánem odpovědným za přípravu PRA Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ); tato kompetence je stanovena zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a je v souladu s Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (IPPC).

ÚKZÚZ při přípravě analýz rizik spolupracuje s dalšími složkami státní správy, výzkumnými pracovišti, pěstitelskými svazy i zájmovými společnostmi. Odbornou platformu pro tuto spolupráci představuje Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí, ustavený Koordinační skupinou bezpečnosti potravin a tvořící součást struktury pro bezpečnost potravin v Evropské unii (viz také Evropský úřad pro bezpečnost potravin – EFSA).

 

Výzva k zasílání námětů pro PRA

ÚKZÚZ kdykoliv uvítá náměty k provedení PRA pro konkrétní škodlivý organismus. Podnětem může být např. informace o prvně zjištěném nebo jinak neobvyklém výskytu organismu na území ČR, který znamená nebo může znamenat nebezpečí pro pěstované plodiny, lesní porosty a okrasné rostliny nebo který by svými dopady na rostliny mohl ohrožovat biologickou rozmanitost. Každý takový námět by měl být věcně odůvodněn.

Kontakt pro zasílání námětů:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

E-mailová adresa: karantena@ukzuzcz

 


5.2.2014

Nematus lipovskyi

Expresní analýza rizika pro invazní druh pilatky škodící na azalkách.


6.3.2013

Dothistroma septosporum (Mycosphaerella pini) a Dothistroma pini

Analýza rizika pro původce červené sypavky borovice.


6.3.2013

Impatiens spot necrotic virus (INSV)

Předběžná analýza rizika pro původce virové nekrotické skvrnitosti netýkavky.


12.3.2010

Seminář k PRA

Pro osvětu odborné veřejnosti a představení možností spolupráce na poli PRA se 12. 3. 2010 v Praze uskutečnil seminář, pořádaný Ministerstvem zemědělství, SRS a Vědeckým výborem fytosanitárním a životního prostředí.