přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace opatření proti pěti karanténním škodlivým organismům bramboru

19.7.2022

Aktualizace fytosanitárních opatření proti háďátku bramborovému (Globodera rostochiensis), háďátku nažloutlému (G. pallida), původci bakteriální hnědé hniloby (Ralstonia solanacearum), původci bakteriální kroužkovitosti bramboru (Clavibacter sepedonicus) a původci rakoviny bramboru (Synchytrium endobioticum).

Dne 15.7.2022 vstoupila v platnost nová prováděcí nařízení Komise, která nahrazují původní směrnice Rady 2007/33/ES, 98/57/ES, 93/85/EHS, 69/464/EHS, a která aktualizují opatření k eradikaci a prevenci šíření pěti karanténních škodlivých organismů bramboru:

- háďátka nažloutlého (Globodera pallida) a háďátka bramborového - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1192,

- původce bakteriální hnědé hniloby bramboru, bakterii Ralstonia solanacearum - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1193,

- původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterii Clavibacter sepedonicus - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1194,

- původce rakoviny bramboru Synchytrium endobioticum - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1195.

Prováděcí nařízení Komise se uplatňují přímo ve všech členských státech EU, a to okamžitě po jejich vstupu v platnost, aniž by se musely převádět do vnitrostátního práva, a jsou závazné v celém rozsahu pro všechny členské státy EU.

V souvislosti s výše uvedenými prováděcími nařízeními Komise budou zrušeny vyhláška č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby.