přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Reakce na článek „Používat jedy ve volné přírodě je barbarství. Otrávit se mohou chránění živočichové i mazlíčci“

17.3.2023

ÚKZÚZ považuje za vhodné reagovat na nepravdivé a zavádějící informace uvedené v článku autora Evžena Korce, zveřejněného dne 13. 3. 2023 v Hradecké drbně.

Autor článku relativizuje význam a rozsah současného přemnožení hraboše polního a nesmyslně a nesprávně spekuluje o dopadech v EU běžně a legálně používaného rodenticidu.

Jeho text má charakter poplašné zprávy, neboť zcela překrucuje objektivní údaje a straší čtenáře ničím nepodloženou předpovědí o „vyhubení druhů“ nebo „hromadnou genocidou populací“ a dalšími informacemi.

Nejedná se o žádné „údajné“ přemnožení hraboše, ale o reálnou skutečnost v zemědělské krajině zejména jižní a střední Moravy. ÚKZÚZ monitoruje početnost hraboše v celé ČR pravidelně a na základě objektivní a srovnatelné metody sledování. Veškerá data z tohoto monitoringu jsou pravidelně a transparentně zveřejnována na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ. Například početnost hraboše se na Moravě (tzn. v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji) od 1. března 2023 pohybuje v průměru na 1602 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což je 18násobek prahu jeho hospodářské škodlivosti v jarním období, což představuje vyšší hospodářské škody než v době poslední hraboší kalamity (2019-2020).

Nejde o žádné "zvěrstvo" ani o "genocidu". Používání rodenticidů s účinnou látkou fosfid zinku aplikací do nor škodlivých hlodavců je legální metoda snižování jejich početnosti v celé Evropské unii. Nejde o žádné „zvěrstvo“ ani o „genocidu“ vůči necílovým organismům, riziko tohoto rodenticidu na necílové živočichy bylo nezávisle ověřeno Evropskou agenturou bezpečnosti potravin (EFSA) a shledáno jako zcela přijatelné. Pojem "brutální jed" je značně zavádějící, jedná se o schválený přípravek na ochranu rostlin v rámci EU.

Výjimečné povolení vyšší dávky rodenticidu na jednotku plochy je ze strany ÚKZÚZ logickou reakcí na kalamitní navýšení populace hraboše. Při poslední obdobné kalamitě hraboše před třemi lety byla rovněž povolena vyšší dávka rodenticidu při aplikaci do nor i na povrch kalamitních pozemků a otrava fosidem zinku byla prokázána pouze u několika jedinců necílových živočichů. Rozhodně tedy nedošlo ani nemůže dojít k "vyhubení všech ptáků živících se zrním" nebo "vyhubení živočišného druhu v určitém místě" pod.

Ohrožení domácích mazlíčků. Rovněž šíření paniky ve smyslu usmrcení domácích mazlíčků - psů je nepodložené. Aplikace rodenticidů jsou podmíněny dodržením řady přísných pravidel k minimalizaci rizik pro necílové organismy. Granule rodenticidů záměrně zapáchají po obilovinách a při rozkladu po štiplavém česneku. Zápach láká hlodavce a zároveň odpuzuje jiné živočichy. Jako nebezpečná hranice účinné látky se v odborných zdrojích uvádí pro různá zvířata 20 - 40 mg/kg živé hmotnosti, což by odpovídalo cca 16 až 32 granulím podle tělesné konstituce a zdravotního stavu zvířete.       

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem