přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upřesnění ke lhůtám kontrolního testování

4.4.2019

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský tímto sděluje informaci k vyznačování platnosti osvědčení o funkční způsobilosti profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále jen „ZAP“).

Osvědčení o funkční způsobilosti jsou od data instrukce provozoven kontrolního testování (dále jen „KT“) vydávána tak, aby doba platnosti nebyla po 1. 1. 2020 delší než 3 roky. Provozovny KT byly instruovány 11. 2. 2019. V praxi to znamená, že všechna ZAP podrobená KT od data instrukce do 1. 1. 2020 budou mít vydaná osvědčení s platností do 1. 1. 2023. Od 1. 1. 2020 se již budou osvědčení vydávat s platností 3 roky.

Pokud se jedná o osvědčení o funkční způsobilosti ZAP, která byla vydána před datem instrukce, nebude se do jejich platnosti nikterak zasahovat.

Uvedené pravidlo, tedy aby doba ode dne uvedení do provozu (tzn. data na nabývacím dokladu) ZAP do dne prvního KT nebyla po 1. 1. 2020 delší než 3 roky, se vztahuje i na nová ZAP.