přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrace distributorů POR

V tomto článku naleznete informace týkající se registrace distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele a případně i další informace k podmínkám uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

Distributoři uvádějící na trh přípravky na ochranu rostlin určené pro používání profesionálními uživateli musí být registrováni Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZÚZ“). Předmětná kategorie uživatelů, pro které je přípravek na ochranu rostlin určen, vyplývá z povolení k uvádění na trh a používání přípravků vydávaných ÚKZÚZ a musí být vždy viditelně na etiketě přípravku uvedena. Zda přípravek na ochranu rostlin je určen pro profesionální uživatele přípravku, lze zjistit prostřednictvím on-line registru přípravků na webových stránkách ÚKZÚZ http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/.

Distributor získá registraci na základě jím podané žádosti, přičemž vzor žádosti je dostupný na stránkách ÚKZÚZ – viz níže. Součástí žádosti je prohlášení o seznámení se s postupy správné distribuční praxe a prohlášení
o jejich dodržování. Zápis do registru distributorů je zpoplatněn jednorázovým správním poplatkem ve výši 1000 Kč, který lze uhradit formou kolku, nebo bankovním převodem. Pokud je úhrada poplatku zvolena převodem, uvede se do žádosti také emailová adresa, na kterou ÚKZÚZ zašle variabilní symbol pro zadání platby. Lhůta, ve které je ÚKZÚZ rozhodne o žádosti, činí až 30 kalendářních dnů.

Zemědělci a další uživatelé nemohou získávat přípravky pro profesionální uživatele od jiného, než registrovaného distributora. Seznam registrovaných distributorů je dostupný na webových stránkách ÚKZÚZ a je průběžně aktualizován dle vydávaných povolení - http://eagri.cz/public/app/eagriapp/ro/Prehled/?POR=A .

 

Důležité informace

Aktuální informace k 2D kódům a datovému uložišti


Legislativa
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Jedlička, vedoucí oddělení, tel. 545 110 453, mob. 602 472 248, tomasjedlicka@ukzuzcz

  

Formuláře


12.12.2022

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Novela rostlinolékařského zákona přinese od 1. července 2023 změny v označování přípravků na ochranu rostlin, procesu vzájemného povolování, ale i povinnosti elektronické evidence používání přípravků a další. Cílem novely je především zabránit falšování přípravků a zlepšit jejich dostupnost.


24.11.2017

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v souběžném obchodu.