přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Náhrada nákladů za odborné úkony

Poplatky za odborné úkony dle vyhlášky č. 221/2002 Sb.

1. Žádost o povolení/zápis do úř. reg./změny vyžadující posouzení: Odborný úkon dle Vyhlášky č. 221/2002 Sb.
Ano/Ne Položka
Povolení přípravku na bázi účinné látky/ na bázi mikroorganismu/feromonů, repelentů, látek na bázi potr. surovin a komoditních substancí a rostl. extraktů  Ano P1/P2/P3
Hodnocení účinné látky – RMS, Co-RMS Ano VII
(ÚL1-ÚL6)
Povolení souběžného obchodu Ano S1
Zápis pomocných prostředků a adjuvantů do úřed. registru Ano DP1
Vzájemné uznávání povolení Ano P12

Změna v povolení přípravku (změna výrobního závodu účinné látky, změna složení přípravku – tzv. minor-change, změna zařazení a varovného označení přípravku z hlediska vlivu na necílové organismy a životní prostředí, CLP klasifikace a označení, změna v sortimentu obalů – rozšíření o další obal [je-li možno extrapolovat], změna v zápisu pomocného prostředku, povolení přípravku pro neprofesionální použití (malobalení odvozené od povoleného referenčního přípravku)

Ano 13

2. Povolení/zápis do úř. reg./změny nevyžadující posouzení

= Administrativní změny

 

Souběžné povolení s již povoleným přípravkem.... (např.  souběžné povolení přípravků jedné firmy – obchodní důvody) Ne -
Změna v povolení administrativního typu, která nevyžaduje odborné posouzení Ne -
Prodloužení platnosti povolení (pokud se jedná o přípravky a zapsané pomocné prostředky, kde není nutné hodnocení) Ne -
Převod povolení na jiného držitele     Ne -
Zastavení řízení  Ne -

Výši jednotlivých poplatků za odborné úkony najdete ve vyhlášce č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.