přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti získané v jiném členském státě EU.

9.2.2015

Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky získané v jiném členském státě EU zajišťuje Ministerstvo zemědělství Oddělení vzdělávání a poradenství.

Formulář žádosti o uznání odborné kvalifikace a příslušné kontakty naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/e-podatelna/ministerstvo-zemedelstvi/formulare-k-podani/poradenstvi-vyzkum-a-vzdelavani_uznavani-odborne-kvalifikace-pro-eu_zadost-o-uznani-odborne-kvalifikace.html