přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
12.1.2022

Vzorové testové otázky ke zkoušce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 164 KB)

25 vybraných otázek ke zkoušce z odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (písemná část; stupeň II., III.)


18.8.2021

Soubor otázek pro ústní část zkoušky - platnost od 13.09.2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zkouška pro získání odborné způsobilosti III. stupně se skládá z písemné a ústní části. Ústní část zkoušky se koná před zkušební komisí, a to pouze po úspěšně složené písemné části. V ústní části se odpovídá na předem vylosované otázky - 2 otázky z oblasti nakládání s přípravky (viz přiložený soubor) a 1 otázka z oblasti veřejného zdraví (viz Státní zdravotní ústav - odkaz: http://www.szu.cz/tema/otazky-pro-ustni-prezkouseni-oz-por-zdravi - platnost od 01. 09. 2018).


22.4.2021

Soubor písemných otázek - platnost od 17.05.2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 251 KB)

Soubor otázek ke zkoušce - písemná část z oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin (pro II. a III. stupeň).


1.2.2021

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky.


21.1.2020

Zkušební řád PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 587 KB)

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení druhého a třetího stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební řád účinný od 15. 1. 2020.


23.10.2017

Nejčastější otázky a odpovědi PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 375 KB)

V příloze se můžete dočíst, na které nejčastější otázky se dotazujete a jaká je na ně odpověď. Otázky a odpovědi jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.


1.6.2016

Seznam vzdělávacích zařízení

Seznam vzdělávacích zařízení pověřených Ministerstvem zemědělství České republiky ke konání základních kurzů prvého a druhého stupně a doplňujících školení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařké péči.


3.3.2016

Materiály a informace SZÚ z oblasti veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav založil na svých veřejných internetových stránkách sekci, kde bude pravidelně zveřejňovat materiály a informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.


9.2.2015

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti získané v jiném členském státě EU.

Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.


21.1.2011

Osvobození od poplatku

Tento článek Vám zodpoví otázku, zda existují orgány, osoby či úkony, které jsou osvobozeny od poplatku za podání přihlášky ke zkoušce z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin včetně odkazu na zákon a paragraf, který osvobození od poplatků upravuje.