přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
27.1.2022

Nejčastější otázky a odpovědi PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

V příloze se můžete dočíst, na které nejčastější otázky se dotazujete a jaká je na ně odpověď. Otázky a odpovědi jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.


12.1.2022

Vzorové testové otázky ke zkoušce PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 164 KB)

25 vybraných otázek ke zkoušce z odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky (písemná část; stupeň II., III.)


18.8.2021

Soubor otázek pro ústní část zkoušky - platnost od 01.07.2022 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Zkouška pro získání odborné způsobilosti III. stupně se skládá z písemné a ústní části. Ústní část zkoušky se koná před zkušební komisí, a to pouze po úspěšně složené písemné části. V ústní části se odpovídá na předem vylosované otázky - 2 otázky z oblasti nakládání s přípravky (viz přiložený soubor) a 1 otázka z oblasti veřejného zdraví (viz Státní zdravotní ústav - odkaz: http://www.szu.cz/tema/otazky-pro-ustni-prezkouseni-oz-por-zdravi - platnost od 01. 07. 2022).


22.4.2021

Soubor písemných otázek - platnost od 17.05.2021 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 251 KB)

Soubor otázek ke zkoušce - písemná část z oblasti nakládání s přípravky na ochranu rostlin (pro II. a III. stupeň).


1.2.2021

Žádost o osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Jednotná žádost o vydání osvědčení, prodloužení platnosti osvědčení nebo provedení zkoušky.


21.1.2020

Zkušební řád PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 587 KB)

Zkušební řád pro vykonávání zkoušky za účelem vydání osvědčení druhého a třetího stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební řád účinný od 15. 1. 2020.


1.6.2016

Seznam vzdělávacích zařízení

Seznam vzdělávacích zařízení pověřených Ministerstvem zemědělství České republiky ke konání základních kurzů prvého a druhého stupně a doplňujících školení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařké péči.


3.3.2016

Materiály a informace SZÚ z oblasti veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav založil na svých veřejných internetových stránkách sekci, kde bude pravidelně zveřejňovat materiály a informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.


9.2.2015

Vzájemné uznávání odborné způsobilosti získané v jiném členském státě EU.

Za odborně způsobilou osobu pro nakládání s přípravky se považuje i osoba, která získala odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky v odpovídajícím rozsahu vykonávané činnosti v jiném členském státě.


21.1.2011

Osvobození od poplatku

Tento článek Vám zodpoví otázku, zda existují orgány, osoby či úkony, které jsou osvobozeny od poplatku za podání přihlášky ke zkoušce z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin včetně odkazu na zákon a paragraf, který osvobození od poplatků upravuje.