přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště

20.7.2021

V legislativním procesu je novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přinese povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. ÚKZÚZ nedokáže v současné době odhadnout datum platnosti novely, od kterého se bude odvíjet i účinnost změn, které novela obsahuje.

Pro zavedení systému dohledatelnosti přípravků pomocí 2D kódů byla již v roce 2019 Ministerstvem zemědělství ČR ustavena pracovní skupina složená ze zástupců MZe, ÚKZÚZ, CCPA a dalších distributorů přípravků. Výsledky jednání této pracovní skupiny byly zohledněny v návrhu nových povinností i technickém řešení nového systému.

S  ohledem  na  to,  že obecný  požadavek  na  označení  přípravků  2D  kódy
od 1. 7. 2022 stanoví vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin a také je tato problematika součástí vládou schváleného Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v České republice, bylo rozhodnuto o realizaci úložiště nezávisle na platnosti zákona. Do doby nabytí účinnosti zákona obsahujícího výše uvedené povinnosti by bylo zasílání dat do úložiště dobrovolné a sloužilo by především k ověření funkčnosti systému a jeho případné úpravě. Standardem 2D kódů je zvolen GS1 DataMatrix, což zajistí jednotnost systému.

Řada výrobců označuje přípravky 2D kódy již nyní. Pokud přípravek nebude označen 2D kódem z výroby, přechází tato povinnost na prvního distributora v ČR. V případě souběžného obchodu je tímto prvním distributorem s ohledem na judikát ve věci C 912/19, který vydal Soudní dvůr 4. 3. 2021, vždy držitel povolení k souběžnému obchodu.

Zahájení testovacího provozu úložiště dat je předpokládáno ke konci letošního roku. Distributoři mohou využít za účelem přípravy úprav svých skladových softwarů podrobnější informace o IT řešení připravovaného systému, včetně struktury datových vět, viz web ÚKZÚZ.

Pro dotazy k nově zaváděnému systému ze strany distributorů přípravků lze využít email helpdesk@mzecz.