přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

EUR-Lex Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Číslo předpisu: 1107/2009
CELEX: 32009R1107
Detail: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1107:CS:NOT
Téma: Rostlinolékařská péče
Typ: Nařízení

Související dokumenty

Související formuláře