přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky chemie na technickou specifikaci pro přípravek / další prostředek

25.3.2010

Požadavky na Technickou specifikaci pro přípravek

Při podání žádostí o registraci přípravku, re-registraci a při podání žádostí o změny formulace, požadujeme předložit Technickou specifikaci pro přípravek vypracovanou podle FAO/WHO příručky (2016, third revised edition). Tento požadavek je podle části a odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 545/2011 (platí pro žádosti podané do 31. 12. 2015). Musí být také uvedeno, do jaké míry přípravek na ochranu rostlin splňuje FAO specifikaci. Od 1. 1. 2016 tento požadavek vyplývá z části A a oddílu 2 nařízení Komise (EU) č. 284/2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na trh stanoví požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin.

 

Požadavky na Technickou specifikaci pro další prostředek

Při podání žádosti o zápis pomocného prostředku požadujeme rovněž předložit Technickou specifikaci pomocného prostředku, která je vypracovaná podle FAO/WHO příručky (2016, third revised edition) anebo vychází z podnikové normy, a co nejpřesněji a nejúplněji popisuje vlastnosti, které má pomocný prostředek mít během celé doby použitelnosti.