přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění na povinnosti prodejců, dovozců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik

1.11.2022

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) připomíná prodejcům a pěstitelům sadby a osiva paprik (Capsicum spp.), zejména chilli a jiných pálivých papriček prodávajícím prostřednictvím e-shopů, povinnost registrace a povinnost připojovat k těmto komoditám rostlinolékařské pasy.

Z důvodu četných dotazů v poslední době připomínáme pěstitelům sadby všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.) i producentům jejich osiva, kteří tyto produkty prodávají obchodním odběratelům, dodavatelům, kteří uvádějí na trh tyto komodity, dovozcům takových komodit ze třetích zemí a prodejcům, kteří prodávají tyto komodity prostřednictvím smluv na dálku (e-shop)1), povinnost registrace v jednotném registru osob ÚKZÚZ2) a plnění povinnosti s tím spojené. Dodavatelé Capsicum annuum musí být registrováni také podle zákona č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud je uváděna do oběhu sadba nebo osivo všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.), musí být tyto rostliny opatřeny rostlinolékařskými pasy (RL pasy)2).   K vydávání RL pasů je třeba být oprávněn ÚKZÚZ2). RL pas nemusí být připojen, pokud je prodej uskutečněn konečným uživatelům prostřednictvím kamenných obchodů. 

Při nesplnění výše zmíněných povinností hrozí sankce až do výše 2 000 000 Kč.  

Další povinnosti prodejců a pěstitelů sadby a osiva všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.), vyplývající z opatření proti viru hnědé vrásčitosti plodů rajčete (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV), jsou k dispozici v aktualitách Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ, ročník 2021 číslo 5 a 7 3).  

............

1) E- shop - Povinnosti pro internetové prodejce rostlin 
2) Registrace a oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
    Informace k registraci a oprávnění k vydávání RL pasů
3) Aktuality - Osivo a sadba

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem